New documentation

4.11 | Documentation | << | 3/57 | >> | EN SE
 

English … New documentation

The following documentation is new:

* Phantom pair and score for BYE
* Display instead of Current standing
* Display and Butler (point league)
* Bridgemate app

All Magic Contest documentation is found at the Magic Contest website:

http://www.brenning.se/mcdocsdocumentation.asp

<< | 3/57 | >>
 

Swedish … Ny dokumentation

Följande dokumentation är ny:

* DT 2016 – Förenklingar och förbättringar
* Display i stället för Aktuell ställning
* Display och poängserie (på engelska)
* Blindpar och poäng för frirond
* Bridgemate-app

All dokumentation hittas på Ruter-hemsidan:

* http://www.svenskbridge.se/ruter-dokumentation

En svensk sida med Display-exempel har skapats. Du når den via Svenska Bridgeförbundets hemsida och TÄVLING > Ruter > Display:

* http://www.svenskbridge.se/ruter-display

<< | 3/57 | >>