Version 4.14.2 … Norwegian

Längre ned finns ändringar för version 4.14 från 2020

.

Version 4.14.2, 26 feb 2022

Diverse

 • Kvalitetsberegning

Flytteskjema

 • Felrättning: Kombinerad Hoppmitchell med revanschrond
 • Singelturneringer (barometer)

.

DIVERSE – KVALITETSBEREGNING

I denne versjonen inngår kvalitetsberegning basert på standardavvik. For
alle nye parturneringer vil denne innstillingen være aktiv.

Man finner innstillingen via Turneringsmeny > Innstillinger > Beregning og
arkfanen Kvalitetsberegning. Flere detaljer finnes i den engelske
dokumentasjonen:

https://magicscoring.com/scoring/tiebreak/settings

.

FLYTTESKJEMA – FELRÄTTNING: KOMBINERAD HOPPMITCHELL MED REVANSCHROND

Det finns ett flyttschema som heter Kombinerad Mitchell (se länken nedan
för fler detaljer). Det visas som till exempel “2 x 9,5 Göteborgsmitchell”
när du väljer flyttschema.

För 19 bord, 30 brickor, och revanschrond, fanns ett fel med parnumren i
sista ronden. Detta har åtgärdats.

https://magicscoring.com/scoring/movements/jannersten/combined-mitchell

.

FLYTTESKJEMA – SINGELTURNERINGER (BAROMETER)

Sammendrag: Alle flytteskjemaer for singelturnering med 4n+2 spillere med
18 spillere eller mer er bytta ut mot mer korrekte flytteskjema. Les
lenger ned for mer detaljer.

I singelturneringer kan antall spillere deles inn i fire kategorier, der
antall frirunder baseres på at samlige runder spilles:

4n+0 … Jevnt antall spillere, dvs. 16, 20, 24 og så videre
4n+1 … En ekstraspiller => en frirunde
4n+2 … To ekstraspillere => to frirunder
4n+3 … Tre ekstraspillere => tre frirunder

Bare +0 og +1 har støtte i boka “Tävlingsledaren”. Formelt sett finnes
ingen bra løsning for +2 og +3, dels fordi det ikke er ønskelig med flere
frirunder enn én, dels fordi matematikken bak lager problemer.

Da singelturnering er mer populært i Norge enn i Sverige ble det laget
løsninger for 20 år siden for +2 og +3. Det er dessverre to problem med
disse flytteskjemaene, litt avhengig av antall spillere:

+2 … I stedet for å spille med alle kun en gang spiller man med noen
spillere to ganger og andre ingen ganger.

+3 … Noen spillere får frirunde to ganger før andre spillere har fått en
eneste.

Følgende endriger er gjennomført:

Alle defekte flytteskjema for +2 og minst 18 spillere er fjerna. For å
erstatte disse er nye flytteskjema konstruert. De fungerer slik, med 21 og
22 spillere som eksempel:

Ved 21 spillere finnes ingen sittespiller, idet alle flytter rundt. Etter
21 runder har alle spilt med alle, alle møtt alle to ganger, og alle har
hatt en frirunde.

Ved 22 spillere er flytteskjemaet for 21 spillere utvida med en
blindtarmspiller i tråd med prinsippene på side 315 i Tävlingsledaren, med
noe modifisering for sittespillerens bordplassering. Det fungerer omtrent
slik:

Antall runder og frirunder
… Turneringen spilles med 21 rudner, så starter flytteskjemaet på nytt
… To spillere har frirunde hver runde
… Første runde noen spiller får sin andre frirunde er i runde 11.

Sittespiller
… Spiller 22 sitte i ro ved bord 1 som nord.
… I runde 12 skjer et spesialbytte slik at spiler 22 får en frirunde

Spille med og mot
… Alle for spille med alle bortsett fra en eller to
… Alle får møte de fleste to ganger og noen bare en gang

Bordplanjser
… På bordplansjen til bord 1 står “OBS! Særskilt bytte i runde 12”

.

Version 4.14, 18 jan 2020

Generelt

 • Turnerings-ID
 • VP-skala med desimaler
 • Gjør livet enklere
 • Bruk Bridgemate når du har lukka forberedelser
 • Feilretting – Medlemsdatabase som krasjer
 • Antall spill ved VP-konvertering

Display

 • Startliste i lagturnering
 • Vise bordplassering i runde 2 ved Monrad med to trukne runder
 • Automatisk visning av display for runde ved Butler i lagturnering
 • Lagnavn med store bokstaver
 • HandSmaller / Small / Large / Larger

Flytteskjema

 • Feilretting: Parnummer ved 2x 10,5 bord
 • Web Mitchell
 • Web Mitchell med retningsbytte
 • Avkortet Web Mitchell
 • Dobbel Mitchell
 • Dobbel Mitchell med retningsbytte
 • Avkortet Dobbel Mitchell

.

TURNERINGS-ID

Denne versjonen av Ruter tar i bruk “Turnerings-ID”. Det er en rutine hvor
Ruter kommuniserer med bridge.no når du rapporterer ei turnering første
gang. bridge.no returnerer da en verdi (=Turnerings-ID) til Ruter, som
Ruter lagrer. Hvis du senere korrigerer noen resultater i Ruter og
rapporterer turneringa på nytt, identifiserer bridge.no turneringa som en
ny rapport fra ei tidligere turnering.

Hvis korreksjonene skjer samme dag som turneringa rapporteres første gang,
vil bare siste rapport importeres til NBFs database (nye rapporter
overskriver tidligere rapporter).

På sikt gir dette oss mulighet til å automatisere godkjenning av
Ruterrapporter i stedet for manuell godkjenning.

.

VP-SKALA MED DESIMALER

Grunninnstillingen er endret til WBFs desimalskala

NBF innførte den nye 20-0 VP-skalaen med desimaler som standard i Norge da
denne ble innført av Verdensbridgeforbundet (WBF). I Ruter har til nå den
gamle 25-0 skalaen vært standardinnstilling, slik at man manuelt har
måttet velge korrekt skala når man setter opp ei lagturnering.

Fra og med denne Ruterversjonen er desimalskalaen standard i Ruter i
Norge.

.

GJØR LIVET ENKLERE

I tråd med forrige versjon har deler av Ruter i Norge blitt forenkla.
Denne gangen har valg av flytteskjema blitt litt enklere. Til nå har det
sett slik ut:

26 spill, 13 runder, 2 spill per runde, Sakset Mitchell
26 spill, 13 runder, 2 spill per runde, Ringdansmitchell
26 spill, 13 runder, 2 spill per runde, Oddebordsmitchell
og så videre…

Nå ser det i stedet slik ut, som er enklere å lese:

Spill / Runder /Spill per runde
26 / 13 / 2 … Sakset Mitchell
26 / 13 / 2 … Ringdansmitchell
26 / 13 / 2 … Oddebordsmitchell
og så videre…

.

BRUK BRIDGEMATE NÅR DU HAR LUKKA FÖRBEREDELSER

Når du lukker forberedelser og kommer til det siste vinduet, rett etter å
ha valgt flytteskjema, er et av alternativene Bruk Bridgemate

 1. Jeg vil bruke Bridgemate
 2. … med automatisk blindpar = Nord-Syd ved bord 1
 3. … med automatisk blindpar = Nord-Syd ved det høyeste bordet
 4. … med automatisk blindpar = Øst-Vest ved det høyeste bordet
 5. Jeg vil markere et blindpar manuelt
 6. Jeg vil bruke Bridgemate, men akkurat nå kun for runde 1

Dette er gamle venner bortsett fra alternativ 4, hvor Nord-Syd på det
høyeste bordet automatisk kan bli omgjort til et blindpar. Hvis du bruker
fritt valg av plassering er dette alternativet hendig, da du kan bestemme
om det eneste paret på det høyeste bordet skal sitte Nord-Syd eller Øst-
Vest.

Bunnlinja er at du velger alternativ 1 uten blindpar eller hvis du
allerede har lagt inn blindpar før du lukket forberedelser.

Velg alternativ 2-4 hvis du vil ha automatisk tildeling av blindpar og
alternativ 5 hvis du vil gjøre det manuelt.

Velg alternativ 6 for å lage Bridgematedatabase, men bare for runde 1.
Dette er nyttig hvis du for eksempel skal kjøre en Mitchell, men du vet
ikke om du kommer til å ha 12, 13, 14 eller 15 bord.

Hvis det er tilfellet kan du lukke forberedelser for 15 bord og 30 spill,
lage Bridgematedatabase for runde 1, angre lukk forberedelser og lukke
forberedelser på nytt etter å ha importert navn, lagt inn blirdpar
manuelt, og lukka forberedelser for riktig bordantall.

Når du velger Bruk Bridgemate på nytt, vil Bridgematedatabasen automatisk
bli oppdatert med det endelige bordantallet. Dette tilsvarer menyvalget
Turneringsmeny > Bridgemate > Oppdatere flytteskjema fra runde 2.

.

FEILRETTING – MEDLEMSDATABASE SOM KRASJER

I noen sjeldne tilfeller inneholder medlemsdatabasen ukorrekte tegn. Dette
kan skyldes kopier-og-lim inn fra Excel til den nasjonale databsen eller
skje når man legger inn lokale spillere (+-medlemmer).

Når dette skjer blir turneringsfila uleselig. Dette er nå korrigert.

.

ANTALL SPILL VED VP-KONVERTERING

Det er ei innstilling som tillater deg, bord for bord, å VP-skåre kampene
i stedet for f.eks. IMP over feltet. Dette betyr at i ei turnering med ti
bord, er maksimum skår for et par 180 VP (ni sammenlikninger, 20-0 VP-
skala). Dette brukes av det franske bridgeforbundet i deres
uttaksturneringer til landslagene.

Det er nå mulig å bruke Prosjektør eller Dislay og vise antall spilte
spill. Tidligere har ikke dette vært mulig.

.

DISPLAY – STARTLISTE I LAGTURNERING

Ideen med Display i lagturneringer er å vise kamper etter som de
avsluttes. Problemet er at der ikke har vært noen kombinasjon av
innstlillinger som tillater å vise ei startliste. Dette er nå korrigert.

Anta at du har et kampdisplay og de nødvendige innstillingene for å vise
kamper når de avsluttes. Velg Turneringsmeny > Innstillinger > Display og
legg inn samme display i Filnavn > Startliste.

Gå dereter til Legg inn resulrat, klikk Resultatmeny og velg Prosjektør >
Startliste, og startlista vil nå vises på din porsjektør.

NB! Hvis du allerede har starta resultatimport fra Bridgemate må du
midlertidig slette alle lagresultat før du lager startliste. Ellers vil
resultatene vises på prosjektøren.

Når du starter å importere resultat vil startliste forbli den samme inntil
en kamp er ferdig. Da vises antall sammenlikna resultat fra alle kamper i
tillegg til IMP og VP for ferdige kamper.

.

DISPLAY – VISE BORDPLASSERING I RUNDE 2
VED MONRAD MED TO TRUKNE RUNDER

Et problem har oppstått ved følgende omstendigheter:

 • Monrad med to tilfeldige runder
 • Vis runde 2, f.eks. “neste” runde på en prosjektør når Display brukes

Denne kombinasjonen har ikke vist noen bordplassering for runde 2 i
Display, mens den har gjort det i den opprinnelige Prosjektør. Fra og med
runde 3 har det ikke vært noen problemer.

Dette problemet er nå løst.

.

DISPLAY – AUTOMATISK VISNING AV DISPLAY
FOR RUNDE VED BUTLER I LAGTURNERING

I versjon 4.13 er det et avsnitt som beskriver display for butler i
lagturneringer. Punkt 5 beskriver hvordan display må manuelt oppdateres.

Dette er nå endra. Hvis du har laget et display for butlerresultat, er det
tilstrekkelig å velge Turneringsmeny – Rapportere turnering og rapportere
parvinduet til sammenlagtbutleren (=poengserie). Dette vil lage display
både for sammenlagtbutleren og parvinduet.

.

DISPLAY – LAGNAVN MED STORE BOKSTAVER

Hvis du definerer lagranking med Display, kan store bokstaver i lagnavnene
være ønskelig, da dette gjør resultatene mer leselige, spesielt på
avstand. Dette kan oppnås på følgende måte:

[BLOCK]
Content = Ranking
ShowFields = Rank,Score,TeamName

[FIELD]
Content = TeamName
Format = Upper

Men hvis du vil vise både lagnavn og lagoppstilling, er det et spesielt
tilfelle (les “feil”) i Ruter du bare må godta. Hvis du vil ha
lagoppstilling med kun store forbokstaver og lagnavn med bare store
bokstaver, må du følge denne metoden, f.eks. Bruke Format=StorFørst for å
styre lagnavnformatet:

[BLOCK]
Content = Ranking
ShowFields = Rank,Score,TeamName,Roster

[FIELD]
Content = TeamName
Format = UpperFirst

.

DISPLAY – HANDSMALLER / SMALL / LARGE / LARGER

En Display-hånd består av mange forskjellige komponenter, som spillnummer,
giver, soneforhold, kortsymbol, kort, osv. Hittil har det tekniske
designet gjort det umulig å endre håndstørrelse.

Dette er endra. Du kan nå velge liten eller mindre hånd eller stor eller
større hånd. Slik har det sett ut hittil:

[Block]
Content = Hand

For å endre håndstørrelse, bruk ett av følgende alternativ:

Content = HandSmaller
Content = HandSmall
Content = HandLarge
Content = HandLarger

De mindre versjonene av hånda er spesielt nyttige i singelturneringer,
hvor bredden på en 1024 prosjektør ikke er stor nok til å vise en normalt
kortdiagram og deltajererte resultater.

.

FEILRETTING: PARNUMMER VED 2x 10,5 BORD

Hittill, i Kombinert Mitchell med 2x 10,5 bord har det vært en feil hvor
både 11EW og 12NS fikk parnummer 31. Dette er nå korrigert. Parnumrene ser
nå ut som følger:

1-10NS: 1-10
1-10ØV: 21-30
11ØV: 31

12-21NS: 41-50
12-21ØV: 61-70
11NS: 71

Kombinert Mitchell er et flytteskjema for to puljer med et ulikt antall
bord og et blindpar i hver seksjon. Tenk 12,5 + 12,5 bord = 25 bord
Kombinert Mitchell eller 11,5 – 11,5 bord = 23 bord Kombinert Mitchell.
Parene i hver pulje som skal møte blindparet, møter hverandre, slik at
ingen får frirunde.

Siden par i forskjellige puljer ikke kan spille mot hverandre i Ruter, er
Kombinert Mitchell et ei-pulje-flytteskjema med to “puljer” (de lavest
nummererte bordene tilsvarer pulje A og de høyest nummererte bordene pulje
B). Bordet i midten er delt mellom A og B. Fullstendig dokumentasjon
finnes på engelsk på Ruterhjemmesiden:

https://magicscoring.com/scoring/movements/jannersten/combined-mitchell/

.

WEB MITCHELL

Web Mitchell ble introdusert i versjon 4.12, basert på Patrick’s Bridge
Movements, ei bok skrevet av Julie Atkinson og Patrick Carter fra New
Zealand.

Noen kaller dette flyttemønsteret “Web movement”. Alle kaller det faktisk
det. La oss kalle en spade en spade. Det er en Mitchell. La oss aklle det
en Mitchell. Resten av verden vil følge etter 🙂

Patricks Web Mitchellflytteskjema er spesifisert av antall bord og spill.
Noen av flytteskjemaene inneholder også rovers og andre merkverdigheter
som at du må følge bordplansjene nøye.

For å unngå alt dette, er nye Web Mitchellflytteskjemaer skapt ved hjelp
av formler. De er beskrevet i følgende dokument, skrevet av Tim Hill:

Click to access WebMovementsTimHill.pdf

Hovedforskjellen er at du noen ganger trenger tre dublettsett i stedet for
to ved ulikt atnall bord.

De opprinnelige flytteskjemaene har fått det nye navnet “Web Mitchell
(Patrick’s Bridge Movements)”. De nye flytteskjemaene kales “Web
Mitchell”.

Når du lukker forberedelser, ser de nye Web Mitchellflytteskjemaene slik
ut:

22 bord
24 / 12 / 2 … Web Mitchell (11+11)

Dette innebærer at de 22 bordene er delt i to underpuljer med elleve bord
hver. Alle par spiller alle spill. Spillene er plassert i henhold til Tim
Hills dokumentasjon.

23 bord
24 / 13 / 2 … Web Mitchell (13+5+5)

Dette innebærer at de 23 bordene er delt i to hovedunderpuljer, en med 13
bord = antall spillsett, og den andre med ti bord = resten. Deretter er de
ti bordene delt i to underpuljer med fem bord hver. Alle par spiller alle
spill. Spillene er plassert i henhold til Tim Hills dokumentasjon.

.

WEB MITCHELL MED RETNINGSBYTTE

For Patrick’s Bridge Movements er anbefaling å bytte retning i de to siste
rundene. For de nye Web Mitchellflytteskjemaene er optimalisert
retningsbytte tilgjengelig i Jannerstens oransje bok, side 89.

Retningsbytte avhenger av om det er et likt eller ulikt antall bord:

 • Ulikt antall bord: Antall bord ved 21 bord kan se ut slik:
  13+4+4. Retningsbytte finnes ved å se i Jannerstens liste for 13 bord.
 • Likt bordantall: Halvparten av antall bord brukes for å bestemme hvilken
  av Jannerstens retningsbytter du skal bruke.

Jeg har ikke analysert balansen i disse flytteskjemaene, så den kan være
god eller dårlig, men i det minste er det noe 🙂

Hvis du foretrekker å retningsbytte et antall runder på slutten, velg
Kombinert Dobbel Mitchell, klikk på Innstillinger og velg Mitchellfanen.
Velg så “Retningsbytt et antall runder på slutten av turneringa” og legg
inn antall runder som skal retningsbyttes.

.

AVKORTET WEB MITCHELL

Både Web Mitchell og Kombinert Mitchell finnes i avkortet form, f.eks. En
runde mindre spilles. Her er noen eksempler:

Komplett: 17 bord, 18 spill, 9 spillsett
… 9 bord + 4 bord + 4 bord, spiller 9 runder

Avkortet: 17 bord, 16 spill, 9 spillset
… 9 + 4 + 4, spiller 8 runder

Komplett: 19 bord, 26 spill, 13 spillsett
… 13 + 3 + 3, spiller 13 runder

Avkortet: 19 bord, 24 spill, 13 spillset
… 13 + 3 + 3, spiller 12 runder

Komplett: 19 bord, 30 spill, 15 spillsett
… 15 + 2 + 2, spiller 15 runder

Avkortet: 17 bord, 16 spill, 9 spillset
… 15 + 2 + 2, spiller 14 runder

Og så videre …

For like bordantall gir hvert bordantall en komplett Web Mitchell og en
Avkortet Web Mitchell. Fore eksempel, med 22 bord som spiller 24 spill,
vil du få følgende alternativ når du lukker forberedelser;

22 bord
24 / 12 / 2 … Web Mitchell (11+11)
24 / 12 / 2 … Avkortet Web Mitchell (11+11. 24/26)

Det avkorta alternativet innebærer at du spiller 24 av 26 spill i
sirkulasjon. Det komplette alternativet innebærer at du spiller alle 24
spillene i sirkulasjon.

.

DOBBEL MITCHELL

Dobbel Mitchell er nå tilgjengelig som et alternativ i tilfelle du har
f.eks. 24 eller 26 bord og spiller 24 eller 26 spill. Slike bordantall kan
kjøres som Web Mitchell, men da blir spillnummereringen på bord 14-26
“merkelig” i henhold til Web Mitchel logikk.

I en Dobbel Mitchell er spillene plassert med spill 1-26 på bord 1-13 og
et andre spillsett 1-26 på bord 14-26. Dette gjør at du kan tillate
spillene å bevege seg fra underpulje 14-26 til underpulje 1-13, akkurat
som du ville i en oddebords Web Mitchell med tre underpuljer.
Intruksjonene på bordplansjene sier likevel at spillene flyttes innenfor
hver underpulje, som også fungerer helt fint.

.

DUBBEL MITCHELL MED RETNINGSBYTTE

Det er optimalisert retningsbytte for Dobbel Mitchell med retningsbytte i
Jannserstens oransje bok, side 89. Årsaken er selvsagt at dette
flytteskjemaet består av to komplette Mitchellpuljer, og hver slik
Mitchellpulje kan retningsbytte i henhold til Jannersten.

Siden dette flytteskjemaet består av 12+12 bord, 13+13 bord, osv., speiles
bord 1+13, 1+14, osv, slik at balansen for sitteparene på disse bordene
ikke drar fordel av retningsbyttene.

Hvis du foretrekker å retningsbytte et antall runder på slutten, velg
Dobbel Mitchell med retningsbytte, klikk på Innstillinger og velg
Mitchellfanene. Velg så “Retningsbytt et antall funder på slutten av
turneringa” og legg inn antall runder som skal retningsbyttes.

.

AVKORTET DUBBEL MITCHELL

Både Dobbel Mitchell og Dobbel Mitchell med retningsbytte finnes i avkorta
form, dvs. en runde mindre spillere. Her er noen eksempler:

Komplett: 26 bord, 26 spill, 13 spillsett
… 13 bord + 13 bord, spiller 13 runder

Avkortet: 26 bord, 24 spill, 13 spillsett
… 13 + 13, spiller 12 runder

Komplett: 28 bord, 28 spill, 14 spillsett
… 14 + 14, spiller 14 runder

Avkortet: 28 bord, 26 spill, 14 spillsett
… 14 + 14, spiller 13 runder

Og så videre…