Send e-mail

4.11 | Report contest | << | 32/57 | >> | EN SE NO
 

English … Send e-mail

When you send e-mails to all participants in a contest, using the E-mail setting in the report window …

* Contest menu > Report contest > E-mail

… some e-mail servers can cause problems and reject the e-mail because it contains too many receipients.

There is now a new setting found in Contest menu > Options for all new contests > General and the e-mail tab:

* Send to 10 recipients at a time (instead of one e-mail; possibly solves problems)

If you activate the setting, E-mailing contest results is now split into groups of 10 recipients per e-mail. This means that e-mailing results from larger contests, that until now may have caused e-mail time-outs and other errors, now works.

For the players there will be no difference. For you as an organiser, there is a small difference. Before, you received one copy from the contest report. Now you will receive one copy per 10 recipients.

<< | 32/57 | >>
 

Swedish … Skicka e-post

När du skickar e-post till samtliga spelare i en tävling, genom att använda e-post-alternativet i rapportfönstret …

* Tävlingsmeny > Rapportera tävling > E-post

… kan det inträffa att somliga e-postservrar orsakar problem och vägrar
skicka e-posten på grund av för många mottagare.

Det finns nu en ny inställning som du hittar via Tävlingsmeny > Alternativ för alla nya tävling > Allmänt och fliken E-post:

Skicka till 10 mottagare i taget (i stället för i en e-post; löser eventuella problem)

Om du aktiverar den inställningen kommer e-postresultat att delas in i grupper om 10 mottagare. Det betyder att om du e-postar resultat från stora tävlingar, som hittills har kunnat orsaka problem, ska du inte längre få några problem.

För spelarna spelar det ingen roll. För dig som organisatör är det en mindre skillnad. Tidigare fick du en kopia av de skickade resultaten. Nu får du en kopia per 10 mottagare.

<< | 32/57 | >>
 

Norwegian … Send e-post

Når du skender e-post til samtlige spillere i en turnering, gjenom å anvenda e-post-alternativet i rapporteringsvinduet …

* Turneringsmeny > Rapportere turnering > E-post

… kan det intreffe at enkelte e-postservere forårsaker problem og vegrer å sende e-posten på grunn av for mange mottagare.

Det finnes nå en ny instilling som du finner via Turneringsmeny > Alternativ for alla nya turneringer > Allment og fanen E-post:

Send til 10 mottagere i gangen (i stedet for alle i en e-post; løser eventuelle problemer)

Om du aktiverer den innstillingenvil e-postresultat deles i grupper på 10 mottakare. Det betyr at om du sender ut resultat fra stora turneringer, som hittill har kunnet forårsake problemer, skal du ikke lenger få noe trøbbel.

För spelarna spelar det ingen roll. För dig som organisatör är det en mindre skillnad. Tidigare fick du en kopia av de skickade resultaten. Nu får du en kopia per 10 mottagare.

<< | 32/57 | >>