Help through TeamViewer

4.11 | TeamViewer | << | 5/57 | >> | FR SE
 

French … Aide via TeamViewer

Le client Teamviewer 10 est maintenant intégré à Magic Contest.

<< | 5/57 | >>
 

Swedish … Hjälp via TeamViewer

Via Tävlingsmeny > Hjälp går det att ladda hem programmet TeamViewer som tillåter assistans på distans.

Svenska Bridgeförbundet har införskaffat en speciallicens som gör det enklare att ge support genom att ID och lösenord är helt automatiska. Följ instruktionerna i Ruter-menyn. Kontakta dock först Svenska Bridgeförbundet.

Dessutom inkluderas denna version av TeamViewer vid Ruter-installationen, så du behöver inte längre ladda hem något program från internet.

Om du önskar support från Svenska Bridgeförbundet utan att använda Ruter kan du manuellt gå till följande sida för att hämta supportversionen:

* http://www.svenskbridge.se/tw

<< | 5/57 | >>