Bug-fix: VP conversion and guidecards

4.13 | General | << | 11/36 | >> | EN FR SE NO
 

English … Bug-fix: VP conversion and guidecards

Through Contest menu > Settings > Scoring and the VP conversion tab you can, with each table comparing with each other table, convert IMPs to VPs.

This particular scoring method and its printed reports are tailor-made for the French Bridge Federation and is used at the French national trials. This means that the “normal” type of VP conversion that is popular in many countries in for instance Swiss Pairs cannot be applied here.

It turned out that guidecards could not be printed when VP conversion was activated. This has been fixed.

<< | 11/36 | >>
 

French … Bug-fix: VP conversion and guidecards

Through Contest menu > Settings > Scoring and the VP conversion tab you can, with each table comparing with each other table, convert IMPs to VPs.

This particular scoring method and its printed reports are tailor-made for the French Bridge Federation and is used at the French national trials. This means that the “normal” type of VP conversion that is popular in many countries in for instance Swiss Pairs cannot be applied here.

It turned out that guidecards could not be printed when VP conversion was activated. This has been fixed.

<< | 11/36 | >>
 

Swedish … Felrättning: VP-konvertering och guidekort

Via Tävlingsmeny > Inställningar > Beräkning och fliken VP-konvertering ges möjligheten att bord för bord konvertera inspelade IMP till VP. Denna beräkningsmetod, som ursprungligen användes av Franska Bridgeförbundet vid deras landslagsuttagningar, används nu delvis vid svenska landslagsuttagningar.

Det visade sig att det inte gick att skriva ut guidekort när VP-konvertering var aktiverad. Detta har åtgärdats.

<< | 11/36 | >>
 

Norwegian … Feilretting: VP-konvertering og bordplansjer

Via Turneringsmeny > Innstillinger > Beregning og arkfanen VP-konvertering gis muligheten til bord for bord å konvertere innspilte IMP til VP. Denne beregningsmetoden, som opprinnelige ble brukt av det franske bridgeforbundet ved deres landslagsuttaksturneringer, brukes nå delvis ved svenske landlagsuttaksturneringer.

Det har vist seg at det ikke lot seg gjøre å skrive ut bordplansjer når VP-konvertering var aktivert. Dette er korrigert.

<< | 11/36 | >>