Import team starting list including club (instead of country)

4.12 | Team event | << | 18/40 | >> | EN FR SE NO
 

English … Import team starting list including club (instead of country)

A starting list prepared in Excel can be imported into a team contest through Contest menu > Enter names and the Import button. The required format is shown on the screen. Among other things, country can be imported. However, club cannot. This has now changed.

There are no menu items or buttons that will assist you. Instead, you change the Excel format slightly to import clubs instead of countries.

In this example, where ‘_’ indicates a new Excel column, countries will be imported:

Brenning _ Sweden _ 11 _ 12 _ 13 _ 14
Gold _ England _ 21 _ 22 _ 23 _ 24

To import clubs instead of countries, just add an extra column left of the first player number. On the first row you simply enter a single ‘x’ like this, and clubs will be imported from the “country” column:

Brenning _ Stockholm _ x _ 11 _ 12 _ 13 _ 14
Gold _ Wimbledon _ _ 21 _ 22 _ 23 _ 24

<< | 18/40 | >>
 

French … Import team starting list including club (instead of country)

A starting list prepared in Excel can be imported into a team contest through Contest menu > Enter names and the Import button. The required format is shown on the screen. Among other things, country can be imported. However, club cannot. This has now changed.

There are no menu items or buttons that will assist you. Instead, you change the Excel format slightly to import clubs instead of countries.

In this example, where ‘_’ indicates a new Excel column, countries will be imported:

Brenning _ Sweden _ 11 _ 12 _ 13 _ 14
Gold _ England _ 21 _ 22 _ 23 _ 24

To import clubs instead of countries, just add an extra column left of the first player number. On the first row you simply enter a single ‘x’ like this, and clubs will be imported from the “country” column:

Brenning _ Stockholm _ x _ 11 _ 12 _ 13 _ 14
Gold _ Wimbledon _ _ 21 _ 22 _ 23 _ 24

<< | 18/40 | >>
 

Swedish … Importera startlista i lagtävling inklusive klubb (i stället för land)

En startlista som förbereds i Excel kan importeras i en lagtävling via Tävlingsmeny > Mata in namn och knappen Importera. Det önskade formatet visas på skärmen. Bland annat kan land importeras. Klubb, däremot, kan inte importeras. Detta har nu ändrats.

Det finns inga menyalternativ eller knappar som hjälper dig. I stället ändrar du formatet i Excel en aning för att importera klubbar i stället för länder.

I följande exempel, där ‘_’ indikerar en ny Excel-kolumn, importeras land:

Brenning _ Sweden _ 11 _ 12 _ 13 _ 14
Gold _ England _ 21 _ 22 _ 23 _ 24

För att importera klubbar i stället för länder lägger du till en ny kolumn till vänster om den första spelaren. På den första raden skriver du ett enkelt ‘x’ enligt följande exempel, varefter klubbar importeras från “lands”-kolumnen:

Brenning _ Stockholm _ x _ 11 _ 12 _ 13 _ 14
Gold _ Wimbledon _ _ 21 _ 22 _ 23 _ 24

<< | 18/40 | >>
 

Norwegian … Importer startliste i lagturnering med klubb (i stedet for land)

En startliste laget i Excel kan importeres til en lagturnering via Turneringsmeny > Legg inn navn og Importer-knappen. Nødvendig format vises på skjermen. Blant andre ting kan land importeres. Klubb kan derimot ikke importeres. Dette er nå endra.

Det er ikke noen menyvalg eller knapper som hjelper deg. I stedet må du endre Excelformaltet litt for å importere klubber i stedet for land.

I dette eksemplet, hvor ‘_’ indikerer en ny Excelkolonne, importeres land.

Brenning _ Sweden _ 11 _ 12 _ 13 _ 14
Gold _ England _ 21 _ 22 _ 23 _ 24

For å importere klubber i stedet for land legger du bare til en ekstra kolonne til venstre for det første spillernavnet. I den første raden legger du ganske enkelt inn en enkelt ‘x’ slik, og klubber importeres fra “land”-kolonnen:

Brenning _ Stockholm _ x _ 11 _ 12 _ 13 _ 14
Gold _ Wimbledon _ _ 21 _ 22 _ 23 _ 24

<< | 18/40 | >>