New website

4.13 | Make life easier | << | 4/36 | >> | EN FR SE NO
 

English … New website

Magic Contest has a new website called magicscoring.com. The website is under development, but new material is continuously added.

First and foremost, there is section for questions and answers = FAQ (Frequently Asked Questions). All support is handled through this section, and you will find lot of relevant questions:

https://magicscoring.com/faq

Starting with version 4.11 (February 2017), all news lists are published in English, French, Swedish and Norwegian. This means that the search functionality at magicscoring.com works if what you search for has been in the news lists:

https://magicscoring.com/faq/news

In another place in this news list you can find documentation on how Bridgemate II can be used in team events to view team scorecards. This particular section is found on the new website:

https://magicscoring.com/scoring/bridgemate/bm2-team-scoring

All documentation about movements is found on the new website. All page references are for the Jannersten book Movements – a fair approach. In case you use Web Mitchell there are separate pages as that is not part of the Jannersten book:

https://magicscoring.com/scoring/movements

The follow-up to Current standing is called Display. The new website contains numerous examples:

https://magicscoring.com/report/tv/display

And much more…

<< | 4/36 | >>
 

French … Nouveau site web

Magic Contest has a new website called magicscoring.com. The website is under development, but new material is continuously added.

First and foremost, there is section for questions and answers = FAQ (Frequently Asked Questions). All support is handled through this section, and you will find lot of relevant questions:

https://magicscoring.com/faq

Starting with version 4.11 (February 2017), all news lists are published in English, French, Swedish and Norwegian. This means that the search functionality at magicscoring.com works if what you search for has been in the news lists:

https://magicscoring.com/faq/news

In another place in this news list you can find documentation on how Bridgemate II can be used in team events to view team scorecards. This particular section is found on the new website:

https://magicscoring.com/scoring/bridgemate/bm2-team-scoring

All documentation about movements is found on the new website. All page references are for the Jannersten book Movements – a fair approach. In case you use Web Mitchell there are separate pages as that is not part of the Jannersten book:

https://magicscoring.com/scoring/movements

The follow-up to Current standing is called Display. The new website contains numerous examples:

https://magicscoring.com/report/tv/display

And much more…

<< | 4/36 | >>
 

Swedish … Ny hemsida

Magic Contest är den engelska motsvarigheten till Ruter, och förutom några enstaka undantag är programmen identiska.

Magic Contest har en ny engelsk hemsida som heter magicscoring.com. Även om den är på engelska går det att hitta förklaringar och dokumentation som går att tänka om till svenska. Hemsidan är visserligen under utveckling, men det tillkommer löpande material.

Först och främst finns en avdelning för frågor och svar = FAQ på engelska (Frequently Asked Questions). Där hanteras all internationell support för Magic Contest, och där finns svar på många bra och relevanta frågor.

https://magicscoring.com/faq

Från och med version 4.11 (februari 2017) publiceras alla nyhetslistor vid nya versioner på engelska, franska, svenska och norska. Det gör att sökfunktionen på magicscoring.com faktiskt fungerar på svenska under förutsättning att det du söker fanns med i någon av nyhetslistorna.

https://magicscoring.com/faq/news

På annan plats i denna nyhetslista finns svensk dokumentation om hur Bridgemate II kan användas i lagtävling för att se lagprotokoll. Just denna dokumentation finns med på svenska på nya hemsidan:

https://magicscoring.com/scoring/bridgemate/bm2-team-scoring

All dokumentation som rör flyttscheman går att hitta på nya hemsidan, men då terminologin är på engelska och sidhänvisningarna inte är till boken Tävlingsledaren är dokumentationen inte så användbar för svenskt bruk. Det som möjligen kan vara intressant är om du använder Web Mitchell enligt version 4.12 då den dokumentationen inte finns på svenska.

https://magicscoring.com/scoring/movements

Efterföljaren till Aktuell ställning heter som bekant Display. På den nya hemsidan finns en uppsjö med exempel:

https://magicscoring.com/report/tv/display

Och mycket mer…

<< | 4/36 | >>
 

Norwegian … Ny hjemmeside

Magic Contest er den engelske versjonen av Ruter, og bortsett fra noen enkelte unntak er programmene identiske.

Magic Contest har en ny engelsk hjemmeside som heter magicscoring.com. Selv om den er på engelsk kan man finne forklaringer og dokumentasjon som man kan tenke om til norsk. Hjemmesiden er riktignok under utvikling, men det kommer fortløpende nytt materiale.

Først og fremst finnes det et område for spørsmål og svar = FAQ på engelsk (Frequently Asked Questions). Der håndteres all internasjonal support for Magic Contest, og der finnes svar på mange gode og relevante spørsmål.

https://magicscoring.com/faq

Fra og med versjon 4.11 (februar 2017) publiseres alle nyhetslister ved nye versjoner på engelsk, fransk, svensk og norsk. Det gjør at søkefunksjonen på magicscoring.com faktisk fungerer på norsk, forutsatt at det du søker var med i noen av nyhetslistene.

https://magicscoring.com/faq/news

Et annet sted på denne nyhetslista finnes norsk dokumentasjon om hvordan Bridgemate II kan brukes i lagturnering for å se lagprotokoll. Akkurat denne dokumentasjonen finnes på svensk på den nye hjemmesiden:

https://magicscoring.com/scoring/bridgemate/bm2-team-scoring

All dokumentasjon som berører flytteskjema kan finnes på den nye hjemmesiden, men siden terminologien er på engelsk og sidehenvisningene ikke er til boken “Tävlingsledared”, er dokumentasjonen ikke så anvendbar for skandinavisk bruk. Det som kanskje kan være interessant er om du bruker Web Mitchell i henhold til versjon 4.12., da denne dokumentasjonen ikke finnes på skandinavisk.

https://magicscoring.com/scoring/movements

Etterfølgeren til Prosjektør heter som kjent Display. På den nye hjemmesiden finnes en mengde eksempler

https://magicscoring.com/report/tv/display

Og mye mer…

<< | 4/36 | >>