Display in Swiss Teams

4.13 | Team event | << | 29/36 | >> | EN FR SE NO
 

English … Display in Swiss Teams

On the display download page there is a complete scenario for continuous match+match reporting or ranking+match reporting on two projectors:

https://magicscoring.com/report/tv/display/download

You find the description under the following header:

* Scenario with one round delay, show only finished matches, keep correct seating on the screen, 1024×768 projector

In short, it describes how you handle a Swiss Teams with two random rounds and what to do to continuously show complete matches or number of comparisons for the other matches. At round break it is also described how you can change to the ranking on one projector and all matches on the other.

<< | 29/36 | >>
 

French … Display in Swiss Teams

On the display download page there is a complete scenario for continuous match+match reporting or ranking+match reporting on two projectors:

https://magicscoring.com/report/tv/display/download

You find the description under the following header:

* Scenario with one round delay, show only finished matches, keep correct seating on the screen, 1024×768 projector

In short, it describes how you handle a Swiss Teams with two random rounds and what to do to continuously show complete matches or number of comparisons for the other matches. At round break it is also described how you can change to the ranking on one projector and all matches on the other.

<< | 29/36 | >>
 

Swedish … Display i Gröna Hissen Lag

På den engelska nedladdningssidan för displayer finns ett fullständigt scenario för löpande rapportering av match+match eller ranking+match på två projektorer:

https://magicscoring.com/report/tv/display/download

Du hittar hela beskrivningen under följande rubrik:

* Scenario with one round delay, show only finished matches, keep correct seating on the screen, 1024×768 projector

I korta ordalag går det ut på hur du hanterar en Gröna Hissen med två lottade ronder och handgreppen för att löpande visa färdigspelade matcher eller antal jämförelser för de övriga matcherna. Vid rondbryt beskrivs hur du kan byta till ranking på ena projektorn och alla matcher på den andra.

<< | 29/36 | >>
 

Norwegian … Display i Monrad Lag

På den engelska nedladdningssidan för displayer finns ett fullständigt scenario för löpande rapportering av match+match eller ranking+match på två projektorer:

https://magicscoring.com/report/tv/display/download

Du hittar hela beskrivningen under följande rubrik:

* Scenario with one round delay, show only finished matches, keep correct seating on the screen, 1024×768 projector

I korta ordalag går det ut på hur du hanterar en Gröna Hissen med två lottade ronder och handgreppen för att löpande visa färdigspelade matcher eller antal jämförelser för de övriga matcherna. Vid rondbryt beskrivs hur du kan byta till ranking på ena projektorn och alla matcher på den andra.

<< | 29/36 | >>