Reports in team events

4.13 | Team event | << | 27/36 | >> | EN FR SE NO
 

English … Reports in team events

For some reason the team module has not offered the possibility of printing personal scorecards. This has now changed.

Click Print and select the report type called Team report. You can now find the Personal scorecard report that you can hand to the captain when he wonders why the score is incorrect.

You can also print guidecards in team events in this version. Select the report type called Guidecard and you get two options:

* Guidecard for team events
* Guidecard for team events with team names (landscape)

Regardless of what report you select, guidecards are printed, one set for open room and another set for closed room. The closed room guidecards are mirrored compared to the open room.

The movement instructions are only printed if you selected Barometer Howell. If you use a round-robin movement the guidecards will only show what teams are seated in what direction.

<< | 27/36 | >>
 

French … Reports in team events

For some reason the team module has not offered the possibility of printing personal scorecards. This has now changed.

Click Print and select the report type called Team report. You can now find the Personal scorecard report that you can hand to the captain when he wonders why the score is incorrect.

You can also print guidecards in team events in this version. Select the report type called Guidecard and you get two options:

* Guidecard for team events
* Guidecard for team events with team names (landscape)

Regardless of what report you select, guidecards are printed, one set for open room and another set for closed room. The closed room guidecards are mirrored compared to the open room.

The movement instructions are only printed if you selected Barometer Howell. If you use a round-robin movement the guidecards will only show what teams are seated in what direction.

<< | 27/36 | >>
 

Swedish … Rapporter i lagtävling

Av någon anledning har lagmodulen i Ruter inte innehållit möjligheten att skriva ut privatprotokoll. Detta har nu ändrats.

Klicka på Skriv ut och välj rapporttypen Lagrapport. Där hittar du nu Privatprotokoll som du kan ge till kaptenen när han undrar varför poängen är fel.

Det går även att skriva ut guidekort i lagtävling i denna nya version. Välj rapporttypen Guidekort så får du följande två alternativ:

* Guidekort för lagtävling
* Guidekort för lagtävling med lagnamn (liggande)

Oavsett vilken rapport du väljer skrivs en uppsättning guidekort ut för öppet rum och en för slutet rum. Guidekorten i slutet rum är speglade jämfört med öppet rum.

Flyttinstruktioner skrivs endast ut om du har valt Oändlig barometer. Om du använder round-robin i din lagtävling visas endast vilka lag som sitter i vilken riktning.

<< | 27/36 | >>
 

Norwegian … Rapporter i lagturnering

Av en eller annen grunn har lagmodulen i Ruter ikke inneholdt muligheten til å skrive ut privatprotokoll. Dette er nå endra.

Klikk på Skriv ut og velg rapporttypen Lagrapport. Der finner du nå Privatprotokoll som du kan gi til kapteinen om han lurer på hvorfor poengene ikke stemmer.

Det går også å skrive ut guidekort i lagturnering i denne nye versjonen. Velg rapporttypen Guidekort, så får du følgende to alternativ:

* Guidekort for lagturnering
* Guidekort for lagturnering med lagnavn (liggende)

Uansett hvilken rapport du velger skrives ett sett guidekort for åpent rom og ett for lukket rom. Guidekortene i lukket rom er speilvendte sammenlikna med åpent rom.

Flytteintruksjoner skrives bare ut om du har valgt Uendelig barometer. Om du bruker serie i lagturneringa vises bare hvilke lag som sitter i hvilken retning.

<< | 27/36 | >>