Select display file

4.12 | Display | << | 29/40 | >> | EN FR SE NO
 

English … Select display file

When you select Contest menu > Properties… > Display you have before had to write the name of the display file. You can now click the buttons to the right to select the file from the Display folder (or other folders).

<< | 29/40 | >>
 

French … Sélectionner le fichier Display

Dans Menu de l’épreuve > Paramètres… > Display vous deviez écrire le nom du fichier Display. Vous pouvez désormais cliquer sur les boutons à droite pour sélectionner les fichiers depuis le répertoire Display (ou un autre).

<< | 29/40 | >>
 

Swedish … Välj display-fil

När du väljer Tävlingsmeny > Egenskaper… > Display har du tidigare varit tvungen att skriva in namnet på display-filen. Nu kan du klicka på knapparna till höger för att välja fil från Display-mappen (eller annan mapp).

<< | 29/40 | >>
 

Norwegian … Velg display-fil

Når du velger Turneringsmeny > Egenskaper… > Display har du tidligere vært tvunget til å skrive inn navnet på display-filen. Nå kan du trykke på knappene til høyre for å velge fil fra Display-mappen (eller en annen mappe)

<< | 29/40 | >>