StartingList and related blocks

4.12 | Display | << | 30/40 | >> | EN FR SE NO
 

English … StartingList and related blocks

The StartingList block has been modified. Instead of sorting the display in pair number order, the more logical table number in round 1 is used if you write the following:

Content = StartingList

If your preference is to sort the pairs by pair number, you can use the new StartingListPair block like this:

Content = StartingListPair

Sometimes it is useful to show the starting list in alphabetical order, with one player per row. This block takes care of that:

Content = StartingListSeparateRows

The documentation has been updated accordingly.

<< | 30/40 | >>
 

French … StartingList et blocs associés

Le bloc StartingList a été modifié. Au lieu de l’affichage par numéro de paire, c’est l’affichage plus logique par numéro de table qui est utilisé si vous écrivez ce qui suit:

Content = StartingList

Si vous préférez afficher la mise en place par numéro de paire vous pouvez utiliser :

Content = StartingListPair

Il est parfois souhaitable d’afficher les positions de départ par ordre alphabétique avec un joueur par ligne. C’est possible avec :

Content = StartingListSeparateRows

La documentation a été actualisée en conséquence.

<< | 30/40 | >>
 

Swedish … StartingList och relaterade block

Blocket StartingList har ändrats. I stället för att sortera displayen i parnummerordning används numera (mer logiskt) bordsordning i rond 1, om du skriver följande:

Content = StartingList

Om du föredrar att sortera paren utifrån parnummer kan du använda det nya blocket StartingListPair på följande sätt:

Content = StartingListPair

Ibland kan det vara användbart att visa startlistan i alfabetisk ordning med en spelare per rad. Följande block tar hand om detta:

Content = StartingListSeparateRows

Dokumentationen har uppdaterats enligt ovan.

<< | 30/40 | >>
 

Norwegian … StartingList og tilhørende koder

Koden StartingList er modifisert. I stedet for å sortere visningen i parnummerrekkefølge, brukes nå (den mer logiske) bordnummer i runde 1, om du skriver følgende:

Content = StartingList

Hvis du foretrekker å sortere parene etter parnummer kan du bruke den nye koden StartingListPair slik:

Content = StartingListPair

Noen ganger er det nyttig å vise startlisten i alfabetisk rekkefølge, med en spiller per rad. Denne kode ordner det:

Content = StartingListSeparateRows

Dokumentasjonen er oppdatert tilsvarende.

<< | 30/40 | >>