Documentation

4.13 | Movement | << | 15/36 | >> | EN FR SE NO
 

English … Documentation

Most Magic Contest movements come from Jannersten’s book Movements – a fair approach. The implementation and possible exceptions have until now only been found in the Magic Contest PDF documentation.

The new Magic Contest website now contains the above mentioned PDF document as web pages:

https://magicscoring.com/scoring/movements/jannersten

<< | 15/36 | >>
 

French … Documentation

Most Magic Contest movements come from Jannersten’s book Movements – a fair approach. The implementation and possible exceptions have until now only been found in the Magic Contest PDF documentation.

The new Magic Contest website now contains the above mentioned PDF document as web pages:

https://magicscoring.com/scoring/movements/jannersten

<< | 15/36 | >>
 

Swedish … Dokumentation

All dokumentation som rör flyttscheman går att hitta på nya hemsidan, men då terminologin är på engelska och sidhänvisningarna inte är till boken Tävlingsledaren är dokumentationen inte så användbar för svenskt bruk. Det som möjligen kan vara intressant är om du använder Web Mitchell enligt version 4.12 då den dokumentationen inte finns på svenska.

https://magicscoring.com/scoring/movements

<< | 15/36 | >>
 

Norwegian … Dokumentasjon

All dokumentation som rör flyttscheman går att hitta på nya hemsidan, men då terminologin är på engelska och sidhänvisningarna inte är till boken Tävlingsledaren är dokumentationen inte så användbar för svenskt bruk. Det som möjligen kan vara intressant är om du använder Web Mitchell enligt version 4.12 då den dokumentationen inte finns på svenska.

https://magicscoring.com/scoring/movements

<< | 15/36 | >>