Long Howell and Long Reduced Howell

4.13 | Movement | << | 17/36 | >> | EN FR SE NO
 

English … Long Howell and Long Reduced Howell

The Finnish Bridge Federation often arranges long Howell or long Reduced Howell. Howell movements for 30-58 boards have been added.

<< | 17/36 | >>
 

French … Long Howell and Long Reduced Howell

The Finnish Bridge Federation often arranges long Howell or long Reduced Howell. Howell movements for 30-58 boards have been added.

<< | 17/36 | >>
 

Swedish … Lång Howell och Lång Reducerad Howell

Det Finska Bridgeförbundet arrangerar ofta lång Howell eller lång Reducerad Howell. Howell-flyttscheman för 30-58 brickor har lagts till.

<< | 17/36 | >>
 

Norwegian … Lang Howell og Lang Redusert Howell

Det Finska Bridgeförbundet arrangerar ofta lång Howell eller lång Reducerad Howell. Howell-flyttscheman för 30-58 brickor har lagts till.

<< | 17/36 | >>