Create member database

In Danish / På dansk

Under all circumstances you need a member database. This is usually created when you start Magic Contest the first time.

You can verify this if you click Find player in the top right corner of most windows. If you cannot click the button, no member database was created. Please contact support if that is the case.

No matter if the tournament director enters the players, or if the players themselves enter member numbers in Bridgemate, you must once manually enter all your players into Magic Contest. Then the member names and numbers are permanent.

Most clubs have their member list in Excel (see Note 1 below). There are no easy import methods from Excel, so I recommend simply entering all players from A to Z. Even if you do not have any official member numbers, you will benefit from assigning all players a sequential member number starting with 1. This is something you have to keep track of yourself, and enter manually in Magic Contest.

Note 1! As of version 4.12 (December 2017), import features exist in Magic Contest. This is described in the following separate page on this website: Create a member database

Note 2! Member numbers are not the same as pair numbers. Think of players as individuals with their own unique member number in the database, and think of the pair number in the contest as  something that is only active for as long as the contest is running.

Do the following:

 • Click Find player
 • Click New
 • Enter First name, Last name and Sex
 • Now click Member ID (to the right)
 • Enter the assigned member number
 • Click OK to save

Continue with all the other players.

.

Regular partner

If you plan on entering player names manually, then you may benefit by assigning regular partnerships. This means that when you enter one of the players you automatically get the partner. Do like this:

 • Click Find player
 • Search for the player (enter member ID or search for bre,to to find Tomas Brenning)
 • If there is only one player that matches the search, you will automatically go to a new window. If there are multiple players matching the search, you have to select one player in the list and click Edit.
 • Select the Regular partner tab
 • Click Select partner and make a name search for the partner
 • When asked, follow the instructions on the screen to make the partnership two-way
 • Click OK to save

.

Dansk: Opret medlemsdatabase

Under alle omstændigheder har du brug for en medlems database. Denne oprettes normalt, når du starter Magic Contest første gang.

Du kan bekræfte dette, hvis du klikker på Find player i øverste højre hjørne af de fleste vinduer. Hvis du ikke kan klikke på knappen, blev der ikke oprettet en medlems database. Kontakt venligst support, hvis det er tilfældet.

Uanset om turneringslederen indtaster spillerne, eller hvis spillerne selv indtaster medlemsnumre i Bridgemate, skal du en gang manuelt indtaste alle dine spillere i Magic Contest. Derefter er medlemsnavnet og -numrene permanente.

De fleste klubber har deres medlemsliste i Excel (se Bemærk 1 nedan). Der er ingen nemme importmetoder fra Excel, så jeg anbefaler blot at indtaste alle spillere fra A til Å. Selvom du ikke har nogen officielle medlemsnumre, vil du få fordel af at tildele alle spillere et sekventielt medlemstal fra 1. Dette er noget du selv skal holde styr på og indtaste manuelt i Magic Contest.

Bemærk 1! As of version 4.12 (December 2017), import features exist in Magic Contest. This is described in the following separate page on this website: Create a member database

Bemærk 2! Medlemsnumre er ikke de samme som parnumre. Tænk på spillere som individer med deres eget unikke medlemsnummer i databasen, og tænk på parret i turneringen som noget, der kun er aktivt, så længe turneringen kører.

Gør følgende:

 • Klik på Find player
 • Klik på New
 • Indtast First name, Last name and Sex
 • Klik nu på Member ID (til højre)
 • Indtast det tildelte medlemsnummer
 • Klik på OK for at gemme

Fortsæt med alle de andre spillere.

.

Fast makker

Hvis du planlægger at indtaste spillernes navne manuelt, kan du få gavn af at tildele fast makker. Det betyder, at når du indtaster en af ​​spillerne, får du automatisk makkeren. Gør sådan her:

 • Klik på Find player
 • Søg efter spilleren (indtast medlems ID eller søg efter bre,to for at finde Tomas Brenning)
 • Hvis der kun er en spiller der matcher søgningen, går du automatisk til et nyt vindue. Hvis der er flere spillere, der matcher søgningen, skal du vælge en spiller i listen og klikke på Edit.
 • Vælg Regular partner-fanen.
 • Klik på Select partner og lav en navnesøgning på makkeren.
 • Når du bliver spurgt, følg instruktionerne på skærmen for at gøre makkerskabet tovejs
 • Klik på OK for at gemme