Enter player names

In Danish / På dansk

One way or the other, the player names have to get into Magic Contest. You have to decide what method is most suitable for how you organise contests:

  • The players enter their member numbers in the Bridgemate at the beginning of the first round
  • The tournament director enters all players before the contest starts
  • The tournament director imports the player names from previous week’s contest

.

Enter member number in Bridgemate

In Permanent settings to make life easier, there is a section that describes how to enable member number entry in Bridgemate.

After all players have entered their member numbers, select Contest menu > Bridgemate > Import names to import the names from Bridgemate.

.

Enter names before the contest

It is important to remember that players are entered individually in Magic Contest. Before the names have been entered, Magic Contest does not know that two players belong together, no matter if they played last week or not.

Select Contest menu > Enter names to enter names before the contest. There are now two ways of entering names:

  1. Enter a member number and press Enter. The corresponding player name will show in the entry box.
  2. Search for a player name. For instance, enter bre,to to search for Tomas Brenning. If there is exactly one player with that letter combination, that player is automatically selected. If there are more than one player, you get to select which player in a list.

If you have activated Regular partner (see Create member database > Regular partner), you only have to enter one of the players in a regular partnership. Just click Enter for the second player.

.

Import names before the contest

How to export names from the previous week and import them into this week is described in the following post:

How do I transfer names from one week to the next?


.

Dansk: Indtast spillernavne

På den ene eller den anden måde skal spillernes navne ind i Magic Contest. Du er nødt til at bestemme hvilken metode der er bedst til den måde som du kører dine turneringer på.

  • Spillerne indtaster deres medlemsnummer i Bridgemate i begyndelsen af ​​første runde
  • Turneringslederen skriver ind alle spillere før turneringen starter
  • Turneringslederen importerer spillernes navne fra forrige uges turnering

.

Indtast medlemsnummer i Bridgemate

I Permanente indstillinger for at gøre livet nemmere, er der et afsnit, der beskriver, hvordan du aktiverer indtastning af medlemnummer i Bridgemate.

Når alle spillere har indtastet deres medlemsnummer, skal du vælge Contest menu > Bridgemate > Import names for at importere navnene fra Bridgemate.

.

Indtast navne før turneringen

Det er vigtigt at huske, at spillerne indtastes individuelt i Magic Contest. Før navnene er indtastet, ved Magic Contest ikke, at to spillere hører sammen, uanset om de spillede i sidste uge eller ej.

Vælg Contest menu > Enter names for at indtaste navne før turneringen. Der er nu to måder at indtaste navne på:

  1. Indtast et medlemsnummer og tryk på Enter. Spillerenavnet vises så i indtastningsfeltet.
  2. Søg efter en spillers navn. For eksempel, skriv bre,to for at søge efter Tomas Brenning. Hvis der er nøjagtig en spiller med denne bogstavkombination, vælges spilleren automatisk. Hvis der er mere end en spiller, kan du vælge hvilken spiller i en liste.

Hvis du har aktiveret Regular partner (se Opret medlemsdatabase > Fast makker), skal du kun indtaste en af ​​spillerne i et faste makkerpar. Bare klik på Enter for den anden spiller.

.

Importer navne før turneringen

Hvordan man eksportere navne fra den foregående uge og importere dem til denne uge beskrives i følgende indlæg:

Hvordan overfører jeg navne fra en uge til den næste?