Permanent settings to make life easier

In Danish / På dansk

Magic Contest has “a million” settings. Most are hidden behind Advanced buttons, but some are shown all the time. Magic Contest can of course not know what windows and settings you want to see, but there are ways of hiding some options and making other settings permanent.

There are also a number of Bridgemate settings that are controlled by Magic Contest. Those settings can be changed in Magic Contest. However, some settings have to be changed in Bridgemate Control Software.

Given that this case study is specific to normal Danish clubs, you are recommended to follow the below instructions without thinking more about it.

.

Show windows

When starting a contest, Magic Contest asks for many different parameters concerning everything from point leagues, handicaps and hand records. Do the following to turn most of them off:

 • Select Contest menu > Settings for new contests
 • Select Pair contest > Show windows
 • Uncheck Point league, Handicap, Hand record and Section
 • If you always start the contest the same day as it is played, you can also uncheck Contest date
 • Click OK to save the settings

.

Number of boards

Most clubs always play the same number of boards every time. To simplify the selection of movements, make the following settings:

 • Select Contest menu > Settings for new contests
 • Select Close preparations
 • Enter Total number of boards and Number of boards per round
 • Click OK to save

.

Pair numbers

When you have two sections, the pair numbers in the second section depends on the pair numbers in the first section. You are recommended to use separate numbers in the two sections, for instance 1-12 and 31-42. Do like this:

 • Select Contest menu > Settings for new contests
 • Select Close preparations and the Pair tab
 • Change Start numbering at even steps to 30
 • Check Adjust the first pair number to what section letter is being used
 • Click OK to save

.

Enter member numbers in Bridgemate

If you have decided to let the players enter their member numbers in the Bridgemate (see Decide who enters the player names…), you need to make the following permanent settings:

 • Select Contest menu > Settings for new contests
 • Select Pair contest > Bridgemate
 • Select the Bridgemate Control (settings) tab
 • Scroll down one page
 • Change Optional entry > Member number to Yes
 • Change … > Entry is mandatory to Yes

You should also make a related setting in another tab:

 • Select the Bridgemate (import) tab
 • Check Enter member numbers in Bridgemate
 • Click OK to save

.

Show player names in Bridgemate

If you want to show player names in Bridgemate you need to make an adjustment. The setting also depends on whether you prepare the starting list ahead of time or let the players enter member numbers.

If you prepare the starting list ahead of time you do not need to do anything more. If the players enter their member numbers in the Bridgemate, do the following:

 • Select Contest menu > Settings for new contests
 • Select Pair contest > Bridgemate
 • Select the Bridgemate Control (settings) tab
 • Scroll down three pages until you reach Bridgemate II settings
 • Change Show > Player names > Name source to Bridgemate database

There is more to the Bridgemate settings than meets the eye. The complete documentation on Magic Contest and Bridgemate is found here.

.

Enter total number of tricks instead of +/=/-

If North has just made 4 spades, the normal Danish result entry method is 4S by North 10, i.e. the total number of won tricks is entered after the contract and the declarer.

The default Bridgemate setting is to enter = if the contract is just made, +n for overtricks, and -n for defeated contracts. This can be changed to Danish standards in the following way:

 • Select Contest menu > Settings for new contests
 • Select Pair contest > Bridgemate
 • Select the Bridgemate Control (settings) tab
 • Scroll down one page
 • Change Methods of entry and display > Enter results of contracts as … to Number of won tricks
 • Click OK to save

.

Bridgemate Control Software settings

The remaining settings are done in Bridgemate Control Software, which is the name of the program that controls the Bridgemates. Do the following:

 • Start Bridgemate Control Software
 • Select Tools > Options > General
 • Select the View tab
 • Uncheck Show report when movement updated by external program
 • Click OK to save
 • Select Tools > Language > Danish
 • Close Bridgemate Control Software

There are a number of other settings available in Bridgemate Control Software. Quite a few are controlled by Magic Contest every time a Bridgemate database is created. You are recommended to make as many permanent settings in Magic Contest as possible.


.

Dansk: Permanente indstillinger for at gøre livet nemmere

Magic Contest har “en million” indstillinger. De fleste er gemt bag Advanced-knapper, men nogle vises hele tiden. Magic Contest kan selvfølgelig ikke vide, hvilke vinduer og indstillinger du vil se, men der er mulighed for at gemme nogle valg og gøre andre indstillinger permanente.

Der er også en række Bridgemate indstillinger, der styres af Magic Contest. Disse indstillinger kan ændres i Magic Contest. Men nogle indstillinger skal ændres i Bridgemate Control Software.

Da dette eksempel er specifikt for normale danske klubber, er det anbefalet at følge nedenstående instruktioner uden at tænke mere over det.

.

Vis vinduer

Når man starter en turnering, spørger Magic Contest om mange forskellige parametre fra Point league, Handicap and Hand record. Gør følgende for at slukke de fleste af dem:

 • Vælg Contest menu > Settings for new contests
 • Vælg Pair contest > Show windows
 • Afkryds Point league, Handicap, Hand record og Section
 • Hvis du altid starter turneringen på samme dag som den spilles, kan du også fjerne markeringen af ​​Contest date
 • Klik på OK for at gemme indstillingerne

.

Antal spil

De fleste klubber spiller altid det samme antal spil hver gang. For at forenkle valg af skifteplan, skal du foretage følgende indstillinger:

 • Vælg Contest menu > Settings for new contests
 • Vælg Close preparations
 • Indtast Total number of boards og Number of boards per round
 • Klik på OK for at gemme

.

Parnumre

Når du har to rækker, afhænger parnumrene i den anden række af parnumrene i den første række. Det anbefales at bruge separate numre i de to rækker, f.eks. 1-12 og 31-42. Gør sådan her:

 • Vælg Contest menu > Settings for new contests
 • Vælg Close preparations og Pair-fanen
 • Skift Start numbering at even steps til 30
 • Check Adjust the first pair number to what section letter is being used
 • Klik på OK for at gemme

.

Indtast medlemsnummer i Bridgemate

Hvis du har besluttet at lade spillerne indtaste deres medlemsnummer i Bridgemate (se Vælg hvem der indtaster spillernes navne…), skal du lave følgende permanente indstillinger:

 • Vælg Contest menu > Settings for new contests
 • Vælg Pair contest > Bridgemate
 • Vælg Bridgemate Control (settings) fanen
 • Gå en side ned
 • Shift Optional entry > Member number til Yes
 • Skift … > Entry is mandatory til Yes

Du skal også lave en relateret indstilling i en anden fane:

 • Vælg Bridgemate (import)-fanen
 • Tjek Enter member numbers in Bridgemate
 • Klik på OK for at gemme

.

Vis spillernes navne i Bridgemate

Hvis du vil vise spillernes navne i Bridgemate, skal du foretage en justering. Indstillingen afhænger også af, om du forbereder startlisten på forhånd eller lad spillerne indtaste medlemsnumre.

Hvis du forbereder startlisten på forhånd, behøver du ikke gøre noget mere. Hvis spillerne indtaster deres medlemsnummer i Bridgemate, skal du gøre følgende:

 • Vælg Contest menu > Settings for new contests
 • Vælg Pair contest > Bridgemate
 • Vælg Bridgemate Control (settings) fanen
 • Rul ned tre sider, indtil du når Bridgemate II settings
 • Skift Show > Player names > Name source til Bridgemate database

Den komplette dokumentation om Magic Contest og Bridgemate findes her.

.

Indtast antal stik i stedet for + / = / –

Hvis Nord er gået lige hjem i 4 spar, er den normale danske resultat visning 4S af Nord 10, dvs. det samlede antal stik skrives efter kontrakten og spilleføren.

Standard Bridgemate indstillingen er at indtaste = hvis kontrakten lige er gået hjem, +n for ekstra stik, og -n for kontrakter som er gået ned. Dette kan ændres til danske standarder på følgende måde:

 • Vælg Contest menu > Settings for new contests
 • Vælg Pair contest > Bridgemate
 • Vælg Bridgemate Control (settings)-fanen
 • Gå en side ned
 • Skift Methods of entry and display > Enter results of contracts as… til Number of won tricks
 • Klik på OK for at gemme

.

Bridgemate Control Software indstillinger

De resterende indstillinger udføres i Bridgemate Control Software, som er navnet på det program, der styrer Bridgemates. Gør følgende:

 • Start Bridgemate Control Software
 • Vælg Tools > Options > General
 • Vælg View-fanen
 • Fjern markeringen i Show report when movement updated by external program
 • Klik på OK for at gemme
 • Vælg Tools > Language > Danish
 • Luk Bridgemate Control Software

Der er en række andre indstillinger tilgængelige i Bridgemate Control Software. Ganske mange styres af Magic Contest hver gang en Bridgemate database oprettes. Du anbefales at lave så mange permanente indstillinger i Magic Contest som muligt.