Error fix: File name letter

4.11 | Display | << | 52/57 | >> | EN SE NO
 

English … Error fix: File name letter

In the File name appendix of the documentation you can find a description of how to use FileNameLetter and FileNameLetterNext.

Assuming that you only use FileNameLetter = b, then, at the end of the display cycle, the shown page reverted to a. This is a bug, and has been fixed, so that if you only assign FileNameLetter a value, then that applies to FileNameLetterNext as well.

If you do want different letters for the two, then you first assign FileNameLetter a value, and on the next line you assign FileNameLetterNext another value.

Equivalent functionality and bug-fix applies to FileNameStub and FileNameStubNext.

<< | 52/57 | >>
 

Swedish … Felrättning: Bokstav i filnamnet

I appendixet File name i Display-dokumentationen finns beskrivet hur du använder FileNameLetter och FileNameLetterNext.

Antag att du endast använder FileNameLetter = b, då, vid slutet på Display-cykeln, går sidan tillbaka till a. Detta är naturligtvis fel, och det har åtgärdats så att om du endast använder FileNameLetter så gäller det även för FileNameLetterNext.

Om du vill ha olika bokstäver för de två, då måste du först tilldela FileNameLetter ett värde, och på nästa rad tilldela FileNameLetterNext ett annat värde.

Motsvarande felrättning gäller för FileNameStub och FileNameStubNext.

<< | 52/57 | >>
 

Norwegian … Feilretting: Bokstav i filnavnet

I appendixet File name i Display-dokumentasjonen fins det beskrevet hvordan du anvender FileNameLetter og FileNameLetterNext.

Anta at du kun anvender FileNameLetter = b, da, på slutten på Display-dyklusen, går siden tilbake til a. Detta er naturligvis feil, og det er endret slik at om du kun anvender FileNameLetter så gjelder det også for FileNameLetterNext.

Om du vil ha ulike bokstaver for de to, da må du først gi FileNameLetter en verdi, og på nesterad gi FileNameLetterNext en annen verdi.

Tilsvarende Feilretting gjelder for FileNameStub og FileNameStubNext.

<< | 52/57 | >>