Include file

4.11 | Display | << | 55/57 | >> | EN SE
 

English … Include file

The previous section contains a link to a sample with three projectors. The same sample can be used to understand this section.

http://www.brenning.se/mcerdisplay.asp

The following instruction is used in some of the mcy files:

[INCLUDE_FILE]
Content = uppsala_incl.inc

The “”uppsala_incl.inc”” file contains instructions that look the same as in a normal mcy file. By doing it this way, you can use identical instructions without having to write them multiple times.

You can use INCLUDE_FILE with or without compressed folders, but there is one major difference:

1. If you use one mcy file with multiple INCLUDE_FILE in the file, then the file you include can end with .mcy, .txt, .inc or .incl.

2. If yo use multiple mcy files with each their INCLUDE_FILE and then send the files to a compressed folder, then the included file must end with .inc or .incl.

<< | 55/57 | >>
 

Swedish … Inkludera fil

Föregående punkt innehåller en länk till ett exempel i Uppsala. Det kan användas för att förstå även denna beskrivning:

* http://www.svenskbridge.se/ruter-display

I det aktuella exemplet används följande instruktion i några av mcy-filerna:

[INCLUDE_FILE]
Content = uppsala_incl.inc

Filen “”uppsala_incl.inc”” innehåller instruktioner som ser precis ut som i en .mcy-fil. Genom att göra på detta sätt i flera filer går det att använda identiska instruktioner utan att behöva skriva dem flera gånger.

Det går att använda INCLUDE_FILE både med och utan komprimerade mappar, men det finns en stor skillnad:

1. Om du använder en mcy-fil och flera INCLUDE_FILE i den filen, då kan filen du inkluderar sluta med .mcy, .txt, .inc eller .incl.

2. Om du använder flera mcy-filer med varsina INCLUDE_FILE och sedan skickar filerna till en komprimerad mapp, då måste den inkluderade filen sluta med .inc eller .incl.

<< | 55/57 | >>