Show one hand per projector

4.11 | Display | << | 54/57 | >> | EN SE
 

English … Show one hand per projector

A real case will be used to describe this item.

A bridge club in Sweden has three projectors. In a barometer with two boards per round, they want to show the ranking on one projector, first hand in the round on the second, and second hand in the round on the third. So far this has only been possible through Current standing.

This sample file can be downloaded from the Display page without having to read the remaining technical details:

* http://www.brenning.se/mcerdisplay.asp

Four things are required to make this work:

1. Create three Display files (.mcy)
2. Specify different FileNameLetter for each file
3. Use the new ShowOneBoardOnly tag
4. Place all files in a compressed folder

The second file, i.e. the file with the first hand, should contain the following information:

[DISPLAY]
VisualProfile = Green
FileNameLetter = b

[PAGE]
ShowOneBoardOnly = 1

ShowOneBoardOnly allows for showing just one hand and not all hands of the round. The value “”1″” does not mean board 1 but the first board of the round. Also, FileNameLetter = b (or some other letter) is required to separate the result from the other created files.

The third file, i.e. the file with the second board, should contain the following information:

[DISPLAY]
VisualProfile = Green
FileNameLetter = c

[PAGE]
ShowOneBoardOnly = 2

The last thing you have to to is take all files and send them to a compressed folder (.zip). To generate multiple files simultaneously you need the compressed folder. This is described in the Display documentation.

<< | 54/57 | >>
 

Swedish … Visa en giv per projektor

Ett verkligt exempel kommer att användas för att beskriva denna punkt.

I Bridgens Hus i Uppsala finns tre projektorer. I barometertävlingar med två brickor per rond visas rondvinnare och ranking på en projektor och de två brickorna på varsin kvarvarande projektor. Hittills har detta endast kunnat lösas via Aktuell ställning.

Om du går till den nya Display-sidan går detta exempel att ladda hem. Då slipper du läsa resten av beskrivningen som är mycket teknisk.

* http://www.svenskbridge.se/ruter-display

Fyra saker krävs för att detta ska fungera:

1. Skapa tre Display-filer (.mcy)
2. Ange olika FileNameLetter för respektive fil
3. Använd den nya taggen ShowOneBoardOnly
4. Placera alla filer i en komprimerad mapp

I den andra filen, det vill säga filen med första given, ska följande information finnas med:

[DISPLAY]
VisualProfile = Green
FileNameLetter = b

[PAGE]
ShowOneBoardOnly = 1

ShowOneBoardOnly gör att endast en giv visas, inte samtliga i ronden. Värdet “”1″” betyder inte bricka 1 utan den första brickan i ronden. Dessutom krävs FileNameLetter = b (eller annan bokstav) för att skilja resultatet från övriga filer som skapas.

I den tredje filen, det vill säga filen med andra given, ska följande information finnas med:

[DISPLAY]
VisualProfile = Green
FileNameLetter = c

[PAGE]
ShowOneBoardOnly = 2

Det sista du måste göra är att ta samtliga filer och skicka dem till en komprimerad mapp (.zip). För att generera flera filer samtidigt krävs att de är paketerade i en komprimerad mapp. Detta beskrivs i den engelska Display-dokumentationen.

<< | 54/57 | >>