Error fix: Separate lines

4.11 | Display | << | 53/57 | >> | EN SE
 

English … Error fix: Separate lines

A problem with the following instruction has been solved for displaying player names on separate lines:

Format = SeparateLines

<< | 53/57 | >>
 

Swedish … Felrättning: Olika rader

Ett fel som gäller följande instruktion har lösts som gör att spelarnamn kan visas på olika rader:

* Format = SeparateLines

<< | 53/57 | >>