“Board table” instead of “stool” on guidecards

4.11 | Movement | << | 25/57 | >> | EN SE NO
 

English … “Board table” instead of “stool” on guidecards

On certain guidecards you can get the following instructions:

* After the round, move the boards to the stool at table 8

The catch is that some clubs use little stools next to the table and some use central board tables where the players can drop off and pick up boards.

There is now a new guidecard setting:

* “”Move boards to the board table”” instead of “”… stool””

You reach the new setting through Print and then select a guidecard. Click New report (below the list), and then the Guidecard tab. This is where you can check the new setting and then save the report. When you print the guidecards the instructions have now changed into this:

* After the round, move the boards to the board table

Note that this only applies to the tables that are supposed to move the boards to a stool. For tables that move the boards to a specific table, the existing instructions remain the same, i.e.:

* After the round, move the boards to table 8

I would like to point out that this new setting is turned off on all pre- defined guidecards. You have to follow the above instructions to use the new feature.

<< | 25/57 | >>
 

Swedish … Brickbord i stället för “”pall”” på guidekort

På vissa guidekort kan det stå så här vid flyttinstruktionerna för brickorna:

* Efter ronden ska brickorna flyttas till pallen vid bord 8

Haken är att somliga klubbar använder små pallar vid borden och andra använder centrala brickbord där spelarna kan lämna och hämta brickor.

Nu finns en ny guidekortsinställning:

* “”Flytta brickorna till brickbordet”” i stället för “”…pallen””

Den inställningen nås genom att klicka på Skriv ut och sedan välja önskat guidekort. Klicka sedan på Ny rapport (under listan), och därefter på fliken Guidekort. Där kan du kryssa för nämnda inställning och sedan spara den nya rapporten. När du skriver ut guidekorten ser du att instruktionerna har ändrats till följande:

* Efter ronden ska brickorna flyttas till brickbordet

Observera att detta endast gäller de bord som ska flytta brickorna till en pall. För bord som ska flytta brickorna till ett specifikt bord som ska spela dem nästa rond kvarstår de befintliga instruktionerna:

* Efter ronden ska brickorna flyttas till bord 5

Jag vill poängtera att denna nya funktionalitet är avstängd på samtliga fördefinierade guidekort. Du måste alltså följa instruktionerna ovan och skapa en ny rapport för att använda nyheten.

<< | 25/57 | >>
 

Norwegian … Spillbordet i stedet for “”hvilebordet”” på bordplansjer

På vissa guidekort kan det stå så här vid flyttinstruktionerna för brickorna:

* Etter runden skal spillene flyttes till hvilebordet ved bord 3

Haken är att somliga klubbar använder små pallar vid borden og andra använder centrala brickbord där spelarna kan lämna og hämta brickor.

Nu finns en ny guidekortsinstilling:

“”Flytte spillene til spillbordet”” i stedet for “”…hvilebordet””

Den instillingen nås genom att klicka på Skriv ut og sedan välja önskat guidekort. Klicka sedan på Ny rapport (under listan), og därefter på fliken Guidekort. Där kan du kryssa för nämnda instilling og sedan spara den nya rapporten. När du skriver ut guidekorten ser du att instruktionerna har ändrats till följande:

* Etter runden skal spillene flyttes til spillbordet

Observera att detta endast gäller de bord som ska flytta brickorna till en pall. För bord som ska flytta brickorna till ett specifikt bord som ska spela dem nästa runde kvarstår de befintliga instruktionerna:

* Etter runden skal spillene flyttes til bord 2

Jag vill poengtera att denna nya funktionalitet är avstängd på samtliga fördefinierade guidekort. Du måste alltså följa instruktionerna ovan og skapa en ny rapport för att använda nyheten.

<< | 25/57 | >>