Even number of tables, Mitchell barometer without skip

4.11 | Movement | << | 26/57 | >> | EN SE NO
 

English … Even number of tables, Mitchell barometer without skip

If you want to run a barometer with half the pairs stationary, then you can select Odd Table Mitchell for odd number of tables.

For an even number of tables you cannot select Skip Mitchell or just like that. Magic Contest by default creates a skip after half the number of rounds. The same goes for Skip Mitchell with a revenge round if you want to play the same number of rounds as number of tables.

There are two solutions:

1. Select Relay Mitchell. This works if you have the same number of rounds as tables. In a regular event, this means that table 1 shares boards with the highest table number. Since this is a barometer, “”sharing”” boards does not mean anything.

2. Select Skip Mitchell (normal, revenge round, or curtailed). Click Advanced and select Michell (more). Select Skip after round and enter a round number that is equal to the number of rounds. This tells Magic Contest to skip after the last round. The effect will be the same as for Relay Mitchell.

Note! The second option only applies to barometer. In a regular event, such a late skip will not be allowed.

<< | 26/57 | >>
 

Swedish … Jämnt antal bort, Mitchell-barometer utan hopp

Om du vill arrangera en barometer med hälften av paren stillasittande, då kan du välja Uddabordsmitchell för udda antal bord.

För ett jämnt antal bord kan du inte hur som helst välja Hoppmitchell. Ruter kommer som standard att skapa ett hopp efter hälften av ronderna. Detsamma gäller för Hoppmitchell med revanschrond om du vill spela samma antal ronder som antal bord.

Det finns två lösningar:

1. Välj Blindbordsmitchell. Detta fungerar om du har samma antal ronder som bord. I en vanlig kvällstävling innebär detta att bord 1 delar brickor med det högsta bordet. Eftersom det är fråga om en barometer spelar inte “”delningen”” någon roll.

2. Välj Hoppmitchell (normal, revanschrond, eller avkortad). Klicka på Avancerat och välj fliken Mitchell (forts). Välj Hoppa efter rond och mata in ett rondnummer som är lika med antal ronder. Detta säger åt Ruter att lägga in hoppet efter sista ronden. Resultatet blir detsamma som vid Blindbordsmitchell.

OBS! Alternativ 2 fungerar endast vid barometer. I en vanlig tävling tillåts inte ett sådant sent hopp.

<< | 26/57 | >>
 

Norwegian … Jevnt antall bord, Mitchell-barometer uten hopp

Utökad Boforsmitchell (2 rundeer) har nu begränsats till 5 bord og uppåt. Det blev galet när flyttschemat valdes för 3 og 4 bord vilket inte var tillverkarens avsikt.

<< | 26/57 | >>