Error fix: Limitation for Expanded Scrambled Mitchell

4.11 | Movement | << | 24/57 | >> | EN SE
 

English … Error fix: Limitation for Expanded Scrambled Mitchell

Expanded Scrambled Mitchell (2 rounds) has now been limited to 5 tables and up. The movement has been enabled for 3 and 4 tables which was not the intention.

<< | 24/57 | >>
 

Swedish … Felrättning: Begränsning vid Utökad Boforsmitchell

Utökad Boforsmitchell (2 ronder) har nu begränsats till 5 bord och uppåt. Det blev galet när flyttschemat valdes för 3 och 4 bord vilket inte var tillverkarens avsikt.

<< | 24/57 | >>