Error fix: 2x 12.5 Odd Table Mitchell or 2x 11.5 Skip Mitchell

4.11 | Movement | << | 23/57 | >> | EN SE
 

English … Error fix: 2x 12.5 Odd Table Mitchell or 2x 11.5 Skip Mitchell

Magic Contest offers a few peculiar movements for 25 and 23 tables respectively:

* 2x 12,5 Mitchell, 26 boards
* 2x 11,5 Mitchell, 24 boards

There are several options, straight Mitchell, scrambled, curtailed, relay, and so on, where there are formally two sections. However, they have been merged into one section so that the pairs from the two sections that otherwise would have had a bye, now meet each other across the sections.

Through Advanced and the Mitchell (more) tab there is setting called Skip the boards instead of the pairs.

An error has been fixed so that everything is OK.

<< | 23/57 | >>
 

Swedish … Felrättning: 2x 12.5 Uddabordsmitchell eller 2x 11.5 Hoppmitchell

Det finns sedan tidigare några speciella flyttscheman för 25 respektive 23 bord:

* 2x 12,5 Mitchell, 26 brickor
* 2x 11,5 Mitchell, 24 brickor

Det kan vara rak Mitchell, Bofors, Göteborg eller Blindbordsmitchell där formellt sett två grupper är sammanslagna till en för att låta paren från de olika grupperna, som annars hade haft blindrond, möta varandra.

Via Avancerat och fliken Mitchell (forts) finns alternativet Låt brickorna hoppa i stället för paren.

Ett fel har rättats så att allt numera är OK.

<< | 23/57 | >>