Display and AutoTitle

4.13 | Display | << | 35/36 | >> | EN FR SE NO
 

English … Display and AutoTitle

It has always been possible to use the following instruction to show an automatic page header:

[Block]
Content = AutoTitle

The drawback (and advantage) is that you automatically show contest name and round on row 1, date and session on round 2, contest information on round 3, and an optional red message on row 4.

Until now it has been impossible to control this, but that has changed. You can now use AutoTitle1, AutoTitle2, AutoTitle3 and AutoTitle4 to somewhat increase the control. If you only want to show contest name, round and optional message you can do this:

[Block]
Content = AutoTitle1

[Block]
Content = AutoTitle4

<< | 35/36 | >>
 

French … Display and AutoTitle

It has always been possible to use the following instruction to show an automatic page header:

[Block]
Content = AutoTitle

The drawback (and advantage) is that you automatically show contest name and round on row 1, date and session on round 2, contest information on round 3, and an optional red message on row 4.

Until now it has been impossible to control this, but that has changed. You can now use AutoTitle1, AutoTitle2, AutoTitle3 and AutoTitle4 to somewhat increase the control. If you only want to show contest name, round and optional message you can do this:

[Block]
Content = AutoTitle1

[Block]
Content = AutoTitle4

<< | 35/36 | >>
 

Swedish … Display och AutoTitle

Sedan tidigare kan du visa ett automatiskt sidhuvud med hjälp av följande instruktion:

[Block]
Content = AutoTitle

Nackdelen (och fördelen) är att du per automatik får tävlingsnamn och rond på rad 1, datum och omgång på rad 2, tävlingsinformation på rad 3, och ett valfritt rött meddelande på rad 4.

Tidigare har du inte kunnat styra nämnvärt över detta, men det har ändrats. Med hjälp av AutoTitle1, AutoTitle2, AutoTitle3 och AutoTitle4 har du numera lite bättre kontroll. Om du till exempel endast vill visa tävlingsnamn, rond och valfritt meddelande kan du göra så här:

[Block]
Content = AutoTitle1

[Block]
Content = AutoTitle4

<< | 35/36 | >>
 

Norwegian … Display och AutoTitle

Sedan tidigare kan du visa ett automatiskt sidhuvud med hjälp av följande instruktion:

[Block]
Content = AutoTitle

Nackdelen (och fördelen) är att du per automatik får tävlingsnamn och rond på rad 1, datum och omgång på rad 2, tävlingsinformation på rad 3, och ett valfritt rött meddelande på rad 4.

Tidigare har du inte kunnat styra nämnvärt över detta, men det har ändrats. Med hjälp av AutoTitle1, AutoTitle2, AutoTitle3 och AutoTitle4 har du numera lite bättre kontroll. Om du till exempel endast vill visa tävlingsnamn, rond och valfritt meddelande kan du göra så här:

[Block]
Content = AutoTitle1

[Block]
Content = AutoTitle4

<< | 35/36 | >>