New Display downloads

4.13 | Display | << | 36/36 | >> | EN FR SE NO
 

English … New Display downloads

The Display download page has been extended with some more examples from the Swedish Bridge Festival this summer:

https://magicscoring.com/report/tv/display/download

The new display files are these:

1. Swiss Teams, match+match
2. Swiss Teams, ranking+match

<< | 36/36 | >>
 

French … New Display downloads

The Display download page has been extended with some more examples from the Swedish Bridge Festival this summer:

https://magicscoring.com/report/tv/display/download

The new display files are these:

1. Swiss Teams, match+match
2. Swiss Teams, ranking+match

<< | 36/36 | >>
 

Swedish … Nya Display-filer

Den engelska Display-sidan har fått några nya exempel från Bridgefestivalen i somras:

https://magicscoring.com/report/tv/display/download

De nya displayerna är dessa:

1. Stratatävling, rondvinnare och ranking, två givar per sida
2. Sidotävling, semi-barometer, ranking, två givar per sida (*)
3. Gröna Hissen Lag, match+match
4. Gröna Hissen Lag, ranking+match

(*) Den andra är avsedd att fungera både med och utan strata.

<< | 36/36 | >>
 

Norwegian … Nya Display-filer

Den engelska Display-sidan har fått några nya exempel från Bridgefestivalen i somras:

https://magicscoring.com/report/tv/display/download

De nya displayerna är dessa:

1. Stratatävling, rondvinnare och ranking, två givar per sida
2. Sidotävling, semi-barometer, ranking, två givar per sida (*)
3. Gröna Hissen Lag, match+match
4. Gröna Hissen Lag, ranking+match

(*) Den andra är avsedd att fungera både med och utan strata.

<< | 36/36 | >>