Bug-fix: Modify Display in team events

4.13 | Display | << | 32/36 | >> | EN FR SE NO
 

English … Bug-fix: Modify Display in team events

One club wanted to use the team display found on the magicscoring.com website, but hide the Seating column used for Swiss Teams:

https://magicscoring.com/report/tv/display/download/#match-4

As it turned out, normal Display methods such as the following did not work for the Match block:

HideFields = NextSeating
ShowFields = Round,Table,Team
HideFields = SwissRound

This has now been fixed.

<< | 32/36 | >>
 

French … Bug-fix: Modify Display in team events

One club wanted to use the team display found on the magicscoring.com website, but hide the Seating column used for Swiss Teams:

https://magicscoring.com/report/tv/display/download/#match-4

As it turned out, normal Display methods such as the following did not work for the Match block:

HideFields = NextSeating
ShowFields = Round,Table,Team
HideFields = SwissRound

This has now been fixed.

<< | 32/36 | >>
 

Swedish … Felrättning: Modifiera Display i lagtävling

En klubb ville använda den display för lagtävling som kan laddas ned från hemsidan magicscoring.com, men samtidigt dölja kolumnen för nästa rond som används vid Gröna Hissen:

https://magicscoring.com/report/tv/display/download/#match-4

Det visade sig att normala metoder som till exempel de följande inte fungerade för blocket Match:

HideFields = NextSeating
ShowFields = Round,Table,Team
HideFields = SwissRound

Detta har nu åtgärdats.

<< | 32/36 | >>
 

Norwegian … Feilretting: Modifiera Display i lagturnering

En klubb ville använda den display för lagtävling som kan laddas ned från hemsidan magicscoring.com, men samtidigt dölja kolumnen för nästa rond som används vid Gröna Hissen:

https://magicscoring.com/report/tv/display/download/#match-4

Det visade sig att normala metoder som till exempel de följande inte fungerade för blocket Match:

HideFields = NextSeating
ShowFields = Round,Table,Team
HideFields = SwissRound

Detta har nu åtgärdats.

<< | 32/36 | >>