Display for butler in team events

4.13 | Display | << | 33/36 | >> | EN FR SE NO
 

English … Display for butler in team events

Several projectors are used to show Swiss Teams results at the Swedish Bridge Festival. The results are shown through display.

Two (four) TV:s in portrait mode are also used to show the total butler and round butler from the pair window. This is also shown through display.

The basic settings are entered in the team window, both for team display and butler display, even though the latter is created from the pair window. The pair windows will later receive such settings that the TV displays are almost automatic. This is what you have to do:

1. Design three (five) display files, one for the team event, one for the point league (cumulative butler) and one (three) for the pair window (round butler). Let us call these file names TEAM, BUTLER and PAIR (or PAIR1, PAIR2 and PAIR3 with four TV:s).

2. Open the team window and select Contest menu > Settings > Display before opening any pair windows. Enter the file names according to these examples:

Two TV:s
… Score recap: TEAM
… Other contests: BUTLER , PAIR

Four TV:s
… Score recap: TEAM
… Other contests: BUTLER , PAIR1 , PAIR2 , PAIR3

3. When you create a Bridgemate database and open a pair window the BUTLER and PAIR settings have automatically ended up there.

4. When you at the end of the round, in the pair window, select Contest menu > Report contest > Butler (=Point league), the round is reported to the point league and the display for the total butler is updated.

5. The round display has to be manually updated. Select Enter results and select Result menu > Current standing > Create current standing.

Note! The Current standing checkbox is not active in the pair window. The reason is to prevent that intentional reporting from the team window is accidentally overwritten by unintentional reporting from the pair window.

The functionality with four TV:s is such that rounds 1, 4 and 7 use PAIR1, rounds 2 and 5 use PAIR2, and rounds 3 and 6 use PAIR3.

In case of four TV:s and 2 segments per round, rounds 1:1 and 2:2 would have used PAIR1, 1:2 and 3:1 would have used PAIR2, and 2:1 and 3:2 would have used PAIR3.

<< | 33/36 | >>
 

French … Display for butler in team events

Several projectors are used to show Swiss Teams results at the Swedish Bridge Festival. The results are shown through display.

Two (four) TV:s in portrait mode are also used to show the total butler and round butler from the pair window. This is also shown through display.

The basic settings are entered in the team window, both for team display and butler display, even though the latter is created from the pair window. The pair windows will later receive such settings that the TV displays are almost automatic. This is what you have to do:

1. Design three (five) display files, one for the team event, one for the point league (cumulative butler) and one (three) for the pair window (round butler). Let us call these file names TEAM, BUTLER and PAIR (or PAIR1, PAIR2 and PAIR3 with four TV:s).

2. Open the team window and select Contest menu > Settings > Display before opening any pair windows. Enter the file names according to these examples:

Two TV:s
… Score recap: TEAM
… Other contests: BUTLER , PAIR

Four TV:s
… Score recap: TEAM
… Other contests: BUTLER , PAIR1 , PAIR2 , PAIR3

3. When you create a Bridgemate database and open a pair window the BUTLER and PAIR settings have automatically ended up there.

4. When you at the end of the round, in the pair window, select Contest menu > Report contest > Butler (=Point league), the round is reported to the point league and the display for the total butler is updated.

5. The round display has to be manually updated. Select Enter results and select Result menu > Current standing > Create current standing.

Note! The Current standing checkbox is not active in the pair window. The reason is to prevent that intentional reporting from the team window is accidentally overwritten by unintentional reporting from the pair window.

The functionality with four TV:s is such that rounds 1, 4 and 7 use PAIR1, rounds 2 and 5 use PAIR2, and rounds 3 and 6 use PAIR3.

In case of four TV:s and 2 segments per round, rounds 1:1 and 2:2 would have used PAIR1, 1:2 and 3:1 would have used PAIR2, and 2:1 and 3:2 would have used PAIR3.

<< | 33/36 | >>
 

Swedish … Display för IMP över fältet i lagtävling

Vid den Svenska Bridgefestivalen används flera projektorer för att visa resultat från Gröna Hissen-lagtävlingar (en silver och en brons). Denna visning sker via display.

Dessutom används två (fyra) TV-apparater i stående format för att från parfönstret visa total IMP över fältet samt IAF för respektive rond. Även detta sker via display.

Grundinställningarna förbereds i lagfönstret, både för lag-display och IAF-display, trots att den senare skapas från parfönstret. Parfönstren får sedan sådana inställningar att TV-visningen nästan sker automatiskt. Det du behöver göra är följande:

1. Designa tre (fem) display-filer, en för lagtävlingen, en för poängserien (total IAF) och en (tre) för parfönstret (rond-IAF). Låt oss kalla dessa filnamn LAG, IAF respektive PAR (eller PAR1, PAR2 och PAR3 vid fyra TV-apparater).

2. Öppna lagfönstret och välj Tävlingsmeny > Inställningar > Display innan några parfönster har skapats. Mata in filnamnen enligt dessa exempel:

Två TV-apparater
… Rondresultat: LAG
… Övriga tävlingar: IAF , PAR

Fyra TV-apparater
… Rondresultat: LAG
… Övriga tävlingar: IAF , PAR1 , PAR2 , PAR3

3. När du skapar en Bridgemate-databas och samtidigt öppnar ett parfönster har inställningarna IAF och PAR automatiskt hamnat där.

4. När du efter rondens slut, i parfönstret, väljer Tävlingsmeny > Rapportera tävling > IMP över fältet (=Poängserie), rapporteras ronden till poängserien varefter displayen för den totala IAF:en uppdateras.

5. Rondens display måste skapas manuellt. Välj Mata in resultat och välj Resultatmeny > Aktuellt ställning > Skapa aktuell ställning.

OBS! Kryssrutan Aktuell ställning är inte aktiv i parfönstret. Orsaken är att förhindra att avsiktlig rapportering från lagfönstret skrivs över av oavsiktlig rapportering från parfönstret.

Funktionaliteten vid fyra TV-apparater är sådan att rond 1, 4 och 7 använder PAR1, rond 2 och 5 använder PAR2, och rond 3 och 6 använder PAR3.

Om det vid fyra TV-apparater hade varit 2 segment per rond hade rond 1:1 och 2:2 använt PAR1, rond 1:2 och 3:1 använt PAR2, och rond 2:1 och 3:2 använt PAR3.

<< | 33/36 | >>
 

Norwegian … Display för butler i lagturnering

Vid den Svenska Bridgefestivalen används flera projektorer för att visa resultat från Gröna Hissen-lagtävlingar (en silver och en brons). Denna visning sker via display.

Dessutom används två (fyra) TV-apparater i stående format för att från parfönstret visa total IMP över fältet samt IAF för respektive rond. Även detta sker via display.

Grundinställningarna förbereds i lagfönstret, både för lag-display och IAF-display, trots att den senare skapas från parfönstret. Parfönstren får sedan sådana inställningar att TV-visningen nästan sker automatiskt. Det du behöver göra är följande:

1. Designa tre (fem) display-filer, en för lagtävlingen, en för poängserien (total IAF) och en (tre) för parfönstret (rond-IAF). Låt oss kalla dessa filnamn LAG, IAF respektive PAR (eller PAR1, PAR2 och PAR3 vid fyra TV-apparater).

2. Öppna lagfönstret och välj Tävlingsmeny > Inställningar > Display innan några parfönster har skapats. Mata in filnamnen enligt dessa exempel:

Två TV-apparater
… Rondresultat: LAG
… Övriga tävlingar: IAF , PAR

Fyra TV-apparater
… Rondresultat: LAG
… Övriga tävlingar: IAF , PAR1 , PAR2 , PAR3

3. När du skapar en Bridgemate-databas och samtidigt öppnar ett parfönster har inställningarna IAF och PAR automatiskt hamnat där.

4. När du efter rondens slut, i parfönstret, väljer Tävlingsmeny > Rapportera tävling > IMP över fältet (=Poängserie), rapporteras ronden till poängserien varefter displayen för den totala IAF:en uppdateras.

5. Rondens display måste skapas manuellt. Välj Mata in resultat och välj Resultatmeny > Aktuellt ställning > Skapa aktuell ställning.

OBS! Kryssrutan Aktuell ställning är inte aktiv i parfönstret. Orsaken är att förhindra att avsiktlig rapportering från lagfönstret skrivs över av oavsiktlig rapportering från parfönstret.

Funktionaliteten vid fyra TV-apparater är sådan att rond 1, 4 och 7 använder PAR1, rond 2 och 5 använder PAR2, och rond 3 och 6 använder PAR3.

Om det vid fyra TV-apparater hade varit 2 segment per rond hade rond 1:1 och 2:2 använt PAR1, rond 1:2 och 3:1 använt PAR2, och rond 2:1 och 3:2 använt PAR3.

<< | 33/36 | >>