Display and FirstRow = auto

4.13 | Display | << | 34/36 | >> | EN FR SE NO
 

English … Display and FirstRow = auto

If you use a display with several columns and/or pages, you have until now have had to specify what rows to show. In the case of several columns it could have looked like this:

[COLUMN]
FirstRow = 1
NumRows = 10

[COLUMN]
FirstRow = 11
NumRows = 10

[COLUMN]
FirstRow = 21
NumRows = 10

This has changed so that Magic with the help of an auto label automatically calculates what rows to show.

In the first column you must indicate the start of the automatic numbering by using FirstRow = 1 auto. You also have to specify number of rows using NumRows = nn. Starting on row 1 is no requirement.

In the following columns you only have to specify FirstRow = auto to automatically calculate both starting row and number of rows.

Then it can look like this:

[COLUMN]
FirstRow = 1 auto
NumRows = 10

[COLUMN]
FirstRow = auto

[COLUMN]
FirstRow = auto


<< | 34/36 | >>
 

French … Display and FirstRow = auto

If you use a display with several columns and/or pages, you have until now have had to specify what rows to show. In the case of several columns it could have looked like this:

[COLUMN]
FirstRow = 1
NumRows = 10

[COLUMN]
FirstRow = 11
NumRows = 10

[COLUMN]
FirstRow = 21
NumRows = 10

This has changed so that Magic with the help of an auto label automatically calculates what rows to show.

In the first column you must indicate the start of the automatic numbering by using FirstRow = 1 auto. You also have to specify number of rows using NumRows = nn. Starting on row 1 is no requirement.

In the following columns you only have to specify FirstRow = auto to automatically calculate both starting row and number of rows.

Then it can look like this:

[COLUMN]
FirstRow = 1 auto
NumRows = 10

[COLUMN]
FirstRow = auto

[COLUMN]
FirstRow = auto


<< | 34/36 | >>
 

Swedish … Display och FirstRow = auto

Om du använder en display med flera kolumner och/eller sidor har du tidigare varit tvungen att specificera vilka rader som skulle visas. I fallet med flera kolumner kunde det se ut så här:

[COLUMN]
FirstRow = 1
NumRows = 10

[COLUMN]
FirstRow = 11
NumRows = 10

[COLUMN]
FirstRow = 21
NumRows = 10

Detta har ändrats så att Ruter med hjälp av en auto-markering beräknar vilka rader som ska visas.

I den första kolumnen måste du markera att den automatiska numreringen påbörjas genom att ange FirstRow = 1 auto. Du måste också ange antal rader med NumRows = nn. Det är inget krav att börja på rad 1.

I de efterföljande kolumnerna behöver du endast ange FirstRow = auto för att beräkna både första rad och antal rader.

Då kan det se ut så här:

[COLUMN]
FirstRow = 1 auto
NumRows = 10

[COLUMN]
FirstRow = auto

[COLUMN]
FirstRow = auto


<< | 34/36 | >>
 

Norwegian … Display och FirstRow = auto

Om du använder en display med flera kolumner och/eller sidor har du tidigare varit tvungen att specificera vilka rader som skulle visas. I fallet med flera kolumner kunde det se ut så här:

[COLUMN]
FirstRow = 1
NumRows = 10

[COLUMN]
FirstRow = 11
NumRows = 10

[COLUMN]
FirstRow = 21
NumRows = 10

Detta har ändrats så att Ruter med hjälp av en auto-markering beräknar vilka rader som ska visas.

I den första kolumnen måste du markera att den automatiska numreringen påbörjas genom att ange FirstRow = 1 auto. Du måste också ange antal rader med NumRows = nn. Det är inget krav att börja på rad 1.

I de efterföljande kolumnerna behöver du endast ange FirstRow = auto för att beräkna både första rad och antal rader.

Då kan det se ut så här:

[COLUMN]
FirstRow = 1 auto
NumRows = 10

[COLUMN]
FirstRow = auto

[COLUMN]
FirstRow = auto


<< | 34/36 | >>