Problems with lead card validation for boards 1-32 and 1-10 in Bridgemate II

4.13 | Bridgemate | << | 23/36 | >> | EN FR SE NO
 

English … Problems with lead card validation for boards 1-32 and 1-10 in Bridgemate II

The following warning will be shown if the settings are such that they will cause problems when validating lead cards in Bridgemate II:

You have a combination of settings that will cause problems when validating lead cards in Bridgemate II:

1. Board numbers above X have been renumbered
2. Hand record has been sent to Bridgemate Control Software (BCS)
3. Entry and validation of lead cards is active

Let us assume that you play 42 boards in one session, split into 1-32 and 1-10. Now Magic Contest knows that the first board 1 is played in round 1 and the second in round 17.

The problem is that BCS does not understand such renumbering. Instead the hand record’s board 1 will be used to validate board 33 (also entered as 1).

The solution is to completely remove the hand record from BCS. This is done manually and means no validation.

Another option is to manually remove the hand record from BCS and replace it with a new hand record consisting of only the last board 1-10. This means validation also for those boards.

<< | 23/36 | >>
 

French … Problems with lead card validation for boards 1-32 and 1-10 in Bridgemate II

The following warning will be shown if the settings are such that they will cause problems when validating lead cards in Bridgemate II:

You have a combination of settings that will cause problems when validating lead cards in Bridgemate II:

1. Board numbers above X have been renumbered
2. Hand record has been sent to Bridgemate Control Software (BCS)
3. Entry and validation of lead cards is active

Let us assume that you play 42 boards in one session, split into 1-32 and 1-10. Now Magic Contest knows that the first board 1 is played in round 1 and the second in round 17.

The problem is that BCS does not understand such renumbering. Instead the hand record’s board 1 will be used to validate board 33 (also entered as 1).

The solution is to completely remove the hand record from BCS. This is done manually and means no validation.

Another option is to manually remove the hand record from BCS and replace it with a new hand record consisting of only the last board 1-10. This means validation also for those boards.

<< | 23/36 | >>
 

Swedish … Problem med validering av utspel vid bricka 1-32 och 1-10 i Bridgemate II

Följande varning kommer att visas om inställningarna är sådana att de kommer att skapa problem vid validering av utspelskort i Bridgemate II:

Du har en kombination av inställningar som kommer att orsaka problem vid validering av utspel i Bridgemate II:

1. Bricknummer över X har numrerats om
2. Givsamling har skickats till Bridgemate Control Software (BCS)
3. Inmatning och validering av utspelskort är aktiverat

Antag att du spelar 42 brickor uppdelade i 1-32 och 1-10. Nu vet Ruter att den första förekomsten av bricka 1 spelas i rond 1 och den andra i rond 17.

Problemet är att BCS inte förstår sig på sådan omnumrering. I stället kommer givsamlingens bricka 1 att användas för att validera bricka 33 (som matas in som 1).

Lösningen är att manuellt ta bort hela givsamlingen i BCS. Då sker ingen validering.

Ett annat alternativ är att efter bricka 32 ta bort givsamlingen i BCS och ersätta den med en ny givsamling som består av de sista bricka 1-10. Då kommer validering att utföras även för de brickorna.

<< | 23/36 | >>
 

Norwegian … Problem med validering av utspill ved mappe 1-32 og 1-10 i Bridgemate II

Følgende advarsel vil vises om innstillingene er slik at de vil lage problem ved validering av utspillskort i Bridgemate II:

Du har en kombinasjon av innstillinger som kommer til å forårsake problem ved validering av utspill i Bridgemate II:

1. Spillnummer over X er renummerert
2. Kortfil er sendt til Bridgemate Control Software (BCS)
3. Innlegging og validering av utspillskort er aktivert

Anta at du spiller 42 spill oppdelt i mappenummer 1-32 og 1-10. Nå vet Ruter at den første forekomsten av mappe 1 spilles i runde 1 og den andre i runde 17.

Problemet er at BCS ikke forstår seg på slik renummerering. I stedet vil kortfilas spill 1 bli anvendt for å validere spill 33 (som legges inn som 1).

Løsningen er å manuelt fjerne kortfila i BCS. Da skjer ingen validering.

Et annet alternativ er å etter spill 32 ta bort kortfila i BCS og erstatte den med ei ny kortfil som består av de siste spillene 1-10. Da kommer valideringen til å utføres også for de siste spillene.

<< | 23/36 | >>