Recreate Bridgemate database in a team event (in case of incorrect board numbers)

4.13 | Bridgemate | << | 24/36 | >> | EN FR SE NO
 

English … Recreate Bridgemate database in a team event (in case of incorrect board numbers)

If you in a team event start a round with incorrect board numbers, you have until now have had to manually close Bridgemate Control Software (BCS), delete the Bridgemate database, close the pair window, delete the pair window, and create the Bridgemate database again.

There is now a menu item that executes all steps automatically, or at least tries to. If an automatic step does not work you will all the time be given the option of doing the step manually.

The new menu item is Contest menu > Bridgemate > Recreate database (in case of incorrect board numbers). The following happens when you select the menu item:

Close automatically
1. If open, BCS will be automatically closed
2. If open, the pair window will be automatically closed

Delete file … with a backup first
3. The incorrect Bridgemate database will be deleted
4. The incorrect pair window will be deleted

Reopen … with correct board numbers
5. A new pair window will be opened
6. A new Bridgemate database will be created

<< | 24/36 | >>
 

French … Recréer la base de donnée Bridgemate (en cas de mauvais numéros de donnes)

If you in a team event start a round with incorrect board numbers, you have until now have had to manually close Bridgemate Control Software (BCS), delete the Bridgemate database, close the pair window, delete the pair window, and create the Bridgemate database again.

There is now a menu item that executes all steps automatically, or at least tries to. If an automatic step does not work you will all the time be given the option of doing the step manually.

The new menu item is Contest menu > Bridgemate > Recreate database (in case of incorrect board numbers). The following happens when you select the menu item:

Close automatically
1. If open, BCS will be automatically closed
2. If open, the pair window will be automatically closed

Delete file … with a backup first
3. The incorrect Bridgemate database will be deleted
4. The incorrect pair window will be deleted

Reopen … with correct board numbers
5. A new pair window will be opened
6. A new Bridgemate database will be created

<< | 24/36 | >>
 

Swedish … Återskapa databas i lagtävling (vid felaktiga bricknummer)

Om du i en lagtävling startar en rond med felaktiga bricknummer har du hittills varit tvungen att manuellt stänga Bridgemate Control Software (BCS), ta bort Bridgemate-databasen, stänga parfönstret, ta bort parfönstret, och skapa Bridgemate-databasen igen.

Nu finns följande menyalternativ som utför alla steg automatiskt, eller i alla fall försöker göra det. Om något automatiskt steg inte fungerar ges du hela tiden möjlighet att utföra det manuellt.

Det nya menyalternativet är Tävlingsmeny > Bridgemate > Återskapa databas (vid felaktiga bricknummer). Följande sker efter att du väljer menyalternativet:

Stäng automatiskt
1. Om öppet, kommer BCS automatiskt att stängas
2. Om öppet, kommer parfönstret automatiskt att stängas

Ta bort fil … med backup först
3. Den felaktiga Bridgemate-databasen tas bort
4. Det felaktiga parfönstret tas bort

Återskapa … med korrekta bricknummer
5. Ett nytt parfönster kommer att öppnas
6. En ny Bridgemate-database kommer att skapas

<< | 24/36 | >>
 

Norwegian … Återskapa databas i lagtävling (vid felaktiga bricknummer)

Om du i en lagtävling startar en rond med felaktiga bricknummer har du hittills varit tvungen att manuellt stänga Bridgemate Control Software (BCS), ta bort Bridgemate-databasen, stänga parfönstret, ta bort parfönstret, och skapa Bridgemate-databasen igen.

Nu finns följande menyalternativ som utför alla steg automatiskt, eller i alla fall försöker göra det. Om något automatiskt steg inte fungerar ges du hela tiden möjlighet att utföra det manuellt.

Det nya menyalternativet är Tävlingsmeny > Bridgemate > Återskapa databas (vid felaktiga bricknummer). Följande sker efter att du väljer menyalternativet:

Stäng automatiskt
1. Om öppet, kommer BCS automatiskt att stängas
2. Om öppet, kommer parfönstret automatiskt att stängas

Ta bort fil … med backup först
3. Den felaktiga Bridgemate-databasen tas bort
4. Det felaktiga parfönstret tas bort

Återskapa … med korrekta bricknummer
5. Ett nytt parfönster kommer att öppnas
6. En ny Bridgemate-database kommer att skapas

<< | 24/36 | >>