Create database for test purposes

4.11 | Bridgemate | << | 47/57 | >> | EN SE
 

English … Create database for test purposes

It is possible to let Magic Contest create random Bridgemate results. Until now, date and time have not been saved in the Bridgemate database. This has now changed.

Magic Contest can also create results in team events if you open a scorecard and edit a result that does not exist. Also in this case the date and time is written to the Bridgemate database.

<< | 47/57 | >>
 

Swedish … Skapa databas för teständamål

Det är möjligt att låta Ruter skapa slumpmässiga Bridgemate-resultat. Hittills har inga datum och tider sparats i databasen, något som har kunnat skapa problem om du öppnar en sådan databas i Bridgemate Control Software. Detta har nu ändrats.

Ruter kan också i en lagtävling skapa riktiga resultat om du öppnar ett scorekort och redigerar ett resultat som inte finns. Även här sparas datum och tid i Bridgemate-databasen.

<< | 47/57 | >>