Error fix: Member numbers with letters

4.11 | Bridgemate | << | 37/57 | >> | EN SE NO
 

English … Error fix: Member numbers with letters

In case member numbers included letters, a bug appeared when exporting names to Bridgemate II. This has been fixed.

<< | 37/57 | >>
 

Swedish … Felrättning: Medlemsnummer med bokstäver

Ifall ett medlemsnummer av misstag hade råkat få en bokstav i sig uppstod ett fel vid export av namn till Bridgemate II. Detta är fixat.

<< | 37/57 | >>
 

Norwegian … Feilretting: Medlemsnummer med bokstaver

Ifall et medlemsnummer av feil hadde klart å få en bokstav i seg oppsto en feil ved eksport av navn til Bridgemate II. Dette er fikst.

<< | 37/57 | >>